Kulttuuri

Hionilla on työskennelty paikkariippumattomasti jo vuodesta 2001

Hion

Ennen koronan luomia poikkeusoloja 65 % työntekijöistämme työskenteli toimistolta käsin. Nykyään miltei kaikki työskentelee etäältä ja paikkariippumattomasti. Kyselyn perusteella poikkeusajan jälkeen noin 81 % työntekijöistämme suunnittelee siirtyvänsä hybridimalli-työskentelyyn. Mitä paikkariippumaton työnteko tarkoittaa Hionilla, ja mitä hybridityö on hionilaisille, tästä lisää alla.

Suomen parhaat ohjelmistokehittäjät työskentelevät ympäri Suomea: yksi löytyy Lapin tunturimaisemista, toisen löytää Helsingin Kallion sykkeestä. Olisi hullua ja väärin ajatella, että vielä vuonna 2021 meidän tulisi vaatia asiantuntijoitamme sitoutumaan yhteen maantieteelliseen työntekopaikkaan – työn luonne kun ei ole paikkariippuvaista.

Kesäkuun maanantaiaamuna työt aloitetaan laiturinnokasta, kaupunkikodista tai mummolan vierasmökistä. Slack täyttyy erilaisista aamumaisemista ympäri Suomea.
Jokaisella Hionin työntekijällä on tasa-arvoinen mahdollisuus tehdä töitä sieltä mistä haluaa. Paikkariippumaton työ on ollut osa Hionin kulttuuria jo miltei 20 vuotta.

Reilu vuosi sitten siirryimme lähes 100-prosenttisesti etätyöskentelyyn. Vaikka arjen uudelleen järjestely vaati monelta ponnisteluja, helpotti tilannetta se, että Hionilla oltiin totuttu hybiridi-tiimityöskentelyn malliin.

Tällä hetkellä meitä on 64 hionilaista, ja toimistomme sijaitsevat Tampereella ja Vaasassa. Hionilla työtä tehdään pääasiassa Suomesta ja Ruotsista, yhteensä 12 eri paikkakunnalta.

Vapaus tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta

Perusperiaate on se, että kukin saa päättää mistä työnsä tekevät. Meillä työtä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, kunhan kukin ottaa huomioon työkaverit, projektit ja palaverit. Vapaus tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta vaatii normaalia aktiivisempaa kommunikointia sekä henkilökohtaista panostusta työn ja vapaa-ajan erottamiseen. Tämä vaatii ponnisteluja ja vahvoja itseohjautuvuus- ja kommunikointitaitoja.

Aktiivinen, ennakoiva ja avoin kommunikaatio tekee paikkariippumattoman tiimin ja työn tekemisestä helpompaa ja vaivattomampaa. Meillä onnistuneen työn tekemisen, työn edistymisen ja tiimityön avaintyökalu on aktiivinen kommunikaatio. Toisaalta tämä ei tarkoita sitä, että Slackissä pitäisi roikkua 24/7. Kannustamme myös keskittymään työhön ja vaientamaan Slackin ja muut viestintävälineet, kun tavoitteena on päästä luovaan flow-tilaan.

“Ei se joka talossa ole yhtä mutkatonta kuin meillä. Mutkattomuus ei kai ole sen monimutkaisempaa kuin, että tarvittava tieto ja työkaverin tuki on saatavilla ruudun välityksellä yhtä mutkattomasti kuin jos se työkaveri istuisi vieressä.
Paikkariippumattomuudesta taas ajattelin, että jokaisella on joku paikka, eikä ole oleellista onko se Tampereella, Vaasassa vai Jyväskylässä. Edes se kaupunginosa ei välttämättä ole niin oleellista, lisäksi se saattaa leimallisesti viedä ajatukset johonkin tiettyyn kaupunkiin.
Mun paikka on Koivukujalla. “ – Pohtii meidän testaaja

Meillä on tapana ilmoittaa etukäteen, jos on poikkeuksellisesti pitkän jakson offline-statuksella Slackissä. Tässä on tärkeää toki huomioida työkaverit ja asiakkaat eli etukäteen on hyvä varmistaa, että poikkeava “offline-tila” ei vaikuta muihin tiimiläisiin ja, että he tietävät mitä kautta saa yhteyden jos tilanne niin vaatii.

Tulevaisuuden työnteon paikka ja aika

Selvitin blogijulkaisua varten kuinka työntekijämme suunnittelevat työskentelevänsä poikkeusajan jälkeen. Kyselyn perusteella

  • vain yksittäiset henkilöt aikovat palata 100-prosenttisesti toimistotyöhön (ennen poikkeusaikaa noin 65 % henkilöstöstä työskenteli pääasiassa toimistolta käsin)
  • 81 % suunnittelee siirtyvänsä työnteossa hybridimalliin
  • 17 % jatkaa täysin etätöiden merkeissä

Hybiridimalli tarjoaa etätyön ja toimistotyön herkut

Suunnitelmissamme onkin, että pääkaupunkiseudun työntekijöillemme tulemme tulevaisuudessa hankkimaan tilat, jotka palvelevat etenkin hybridimallia. On myös hyvin mahdollista, että meidän nykyinen noin 600 neliön toimisto laitetaan uusiksi: vakkarityöpisteitä katoaa ja luodaan enemmän tiimeille sopivia työtiloja, satsataan palaveritiloihin ja ns. vapaisiin työpisteisiin. Toki niille työntekijöille, jotka haluavat vakityöpisteen toimistolta, se myös mahdollistetaan.

Tulevaisuuden toimitilat voisivatkin palvella enemmän tiimityötä, yhdessä tekemistä ja luovaa työskentelyä. Keskittymistä vaativa työ tehtäisiin kotona omassa rauhassa tai toimiston “hiljaisilta” työpisteiltä. Tosin tässäkin asiassa, kuten aina, kuuntelemme herkällä korvalla työntekijöidemme tarpeita ja toiveita.

“Monesti toimistollakin sen avun kysyy mielummin Slackissa kun kävelee sinne työkaverin viereen. Varsinkin kun viereen kävellessä monesti häiritsee ja Slackissa kaveri vastaa kun ehtii” – Juhani pohtii

Hybridimallin monet ulottuvuudet

Covid-19 myötä Hionilla on lisääntynyt myös osa-aikainen työ. 2020 vuoden alussa meillä työskenteli 2 osa-aikaista työntekijää. Nyt määrä on kasvanut 9 henkilöön. On ollut hienoa huomata, että ihmiset arvottavat omaa vapaa-aikaa korkeammalle, haluavat panostaa myös muihin elämän osa-alueisiin, joka varmasti tuo myös tekemisen mielekkyyttä työhön. Osa-aikatyöhön tullaan kannustamaan enenevissä määrin tulevaisuudessa, eikä siihen siirtyminen vaadi mitään merkittäviä syitä. Osa-aikainen jakso voi kestää kuukaudesta vuosiin, riippuen mikä sopii kullekin.

Tarjoamme tuen ja puitteet onnistua työssä, asut sitten maatilalla Ruotsissa tai Helsingin sykkeessä, teet työtä sitten osa-aikaisesti tai täysiaikaisesti. On tärkeää, että kukin luo työelämästään, -tavoistaan, -ajasta ja -paikasta sellaisen, joka istuu parhaiten omiin arvoihin, tavoitteisiin sekä elämäntilanteeseen.

Tutustu myös blogitekstiin “Hion tarjoaa perheelliselle joustoa ja pelivaraa arkeen