Uutiset

TIEDOTE: Geniem valittiin Tampereen kaupungin uusien erillissivustojen toimittajaksi

Hion

Tampereen kaupunki on valinnut kilpailutuksen perusteella Geniemin toimittamaan Tampere.fi- pääsivustosta erillisten sivustojen suunnittelun ja toteuttamisen WordPress Multisite -alustalle. Kokonaisuus sisältää asiantuntijapalvelut WordPress Multisite -järjestelmäratkaisulla Tampereen kaupungin pääpalvelu Tampere.fi:stä irrallisten erillissivustojen toimitus- ja käyttöönottoprojektiin. Geniem toimittaa myös erillissivustojen tuki-, ylläpito- ja jatkokehityspalvelut sekä käyttöpalvelut. Geniemin osalta uusien erillissivustojen toteutus alkaa maaliskuussa 2021. Tampereen kaupungilla on samaan aikaan käynnissä myös Tampere.fi-pääsivuston uudistaminen.

Erillissivustoja erityisesti markkinointiin ja opetuskäyttöön

Tampereen kaupungin kaikista palveluista ja toiminnasta viestii pääpalvelu Tampere.fi. Sen lisäksi kaupungin verkkopalvelujen kokonaisuus kattaa useita erillissivustoja, jotka vastaavat kohdennettuihin erityistarpeisiin. Erillissivustoilla voidaan mm. markkinoida sekä paikallisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti esim. Tampereen kaupungin kulttuurilaitoksia ja kulttuuritarjontaa, lanseerata kampanjoita sekä tuottaa opetuskäyttöön sisältöjä ja blogeja mm. varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Yhteisiä hyötyjä keskitetystä julkaisuympäristöstä

Tällä hetkellä Tampereen kaupungilla on tehty kirjavasti erillissivustoja eikä niiden hallinta ole keskitettyä. Geniemin toteutuksessa yhtenäistetään Tampereen kaupungin eri verkkopalvelujen kokonaisuutta luomalla Tampere.fi -pääpalvelusta erillisille sivustoille, kuten esimerkiksi kansainvälisesti toimintaansa markkinoiville kulttuurilaitoksille, opetuskäytön piensivustoille sekä kampanjatyyppisille sivustoille, yhteinen julkaisuympäristö. Geniemin toteuttamalla keskitetyllä ympäristöllä saadaan tuotettua sivustoja nykyistä kustannustehokkaammin, hallitummin sekä yhteiskehittämistä hyödyntäen ja siten parannettua kaikkien sivustojen laatua, muun muassa tietoturvaa ja saavutettavuutta.

Sivustojen kärkitavoitteina käyttäjälähtöisyys, kiinnostavuus ja mobiilikäyttöisyys

Uudistuksen myötä tavoitteiksi erillissivustoille on asetettu käytettävyys, kiinnostavuus, saavutettavuus, käyttäjälähtöisyys ja kansainvälisyys. Myös hakukoneilla löytyminen ja helppo mobiilikäyttö ovat uudistuksen tavoitteita. Sivustouudistuksessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota siihen, että sivut löytyvät helposti hauilla ja että sivuja on sujuva käyttää varsinkin älypuhelimella.

Erillissivustoja uudistetaan vaiheittain vuosina 2021-22

Erillissivustojen uuden yhteisen julkaisuympäristön ensimmäisiä toteutuksia ovat Muumimuseo.fi ja Tamperefilharmonia.fi, sekä monistettavat teemat, joita ovat kampanjateema ja opetuskäytön blogiteema. Yhteensä erillissivustoja toteutetaan uudistuksessa noin 30, kun mukaan lasketaan opetuskäytön blogiteemaan migroitavat kaupungin nykyisen WordPress-ympäristön blogisivustot.

Geniemin toteutus sisältää edellä esitettyjen sivustojen ja teemojen käyttöliittymäsuunnittelun ja toteuttamisen, niiden visuaalisten ilmeiden suunnittelun ja toteuttamisen sekä ylläpito- ja käyttöpalveluiden suunnittelun ja toteuttamisen.

Jatkokehityksessä useita erillissivustoja

Tampereen kaupungin erillissivustojen uudistusprojektissa toteutetaan WordPress Multisite -ympäristöön jatkokehitystyönä itsenäisinä erillissivustoina myös seuraavat sivustot, joilla kaikilla on omat julkaisutarpeensa ja ulkoasunsa:

  • Noin 20 opetuskäytön blogisivustoa, joiden nykysisällöt migroidaan uudelle WordPress-alustalle uuden opetuskäytön blogiteeman mukaisiksi erillissivustoiksi.
  • Tampereen taidemuseo
  • Sara Hildénin taidemuseo
  • Tampereen vesi
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Geniemin toteutuksessa WordPress-alustalle luodaan multisite-kokonaisuus, joka voi sisältää tulevaisuudessa kymmenittäin erillissivustoja. Näiden kaikkien erillissivustojen sisältämät perusominaisuudet sisältötyypeistä, käyttöliittymäratkaisuista ja toiminnallisuuksista suunnitellaan ja toteutetaan pohjateemaksi, joka määrittelee Tampereen kaupungin tavoitetilan laadukkaista verkkopalveluratkaisuista.

Lisätietoja Tampereen kaupungin tiedotteesta.