Kulttuuri

Hion on huippuorganisaatio Senior-kehittäjälle

Mariia Maaranen

Hion on työpaikka, jossa Senior-kehittäjä voi todella haastaa itsensä ja vaikuttaa organisaation kehitykseen samalla nauttien vahvasta yhteisöstä ja rennosta ilmapiiristä.

Haastattelimme Senior Software Developereitamme Timi-Artturia ja Hermannia, ja listasimme viisi syytä, miksi Hion on houkutteleva vaihtoehto erityisesti kokeneille kehittäjille.

1. Tekninen monipuolisuus, laajuus ja haasteelliset projektit

Hion tarjoaa teknisesti haastavia projekteja ja olemmekin tunnettuja teknisestä laajuudesta. “WP-puolella me ei tehdä käyntikorttisivustoja, vaan yleensä ne sisältää integraatioita ja vaativampia teknisiä elementtejä.” –Timi-Artturi

En tiedä voiko sanoa Suomen haastavampia, mutta ainakin top-haastavampia projekteja meillä kuitenkin tehdään. Pääsee haastamaan myös itseään, kun tekniset ratkaisut ovat vaativia.” –Hermanni 

Hion ei ole siiloutunut vain yhteen teknologiaan. Aikaisemmin meidät tunnettiin vahvana WordPress-talona, mutta haluamme olla muutakin. Tavoitteenamme on olla monipuolinen ohjelmistokehitysyritys, missä kehittäjillä on mahdollisuus päästä mukaan monenlaiseen tekemiseen.  

Aikaisemmin meidät on tunnettu Geniem-nimisenä yrityksenä. Tiedän useamman WP-kehittäjän, jotka on hakenut meille töihin juuri sen takia, että tietää että pääsee tekemään haastavia juttuja.”  –Timi-Artturi

Meillä voikin työskennellä eri teknologioiden parissa, ja kannustamme käyttämään erilaisia työkaluja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Meillä käytetään päivittäin monipuolisia työkaluja, teknologioita ja alustoja, kuten Google Cloud Platformia, Dockeria, WordPressiä ja Reactia.

Open source -työkaluina meiltä löytyy mm. ACF Codifier ja Redipress. Noi kaksi on mun mielestä mielenkiintoisempia ja ne kertoo vähän siitä teknisestä laadusta.” –Hermanni

Kehittäjät voivat itse valita työkalut tarpeidensa mukaan, mikä korostaa jatkuvaa oppimista ja parhaiden käytäntöjen etsimistä. Olemme myös yhtenäistäneet tittelit ja luopuneet rajaavista nimikkeistä. Meidän kehittäjät kulkevatkin tittelillä Software Developer.

2. Jatkuva kehittyminen ja vapaus vaikuttaa

Meillä korostetaan mahdollisuutta haastaa itseään sekä laajentaa omaa ammattitaitoa ja teknistä osaamista. Hionilla kehitetään parhaillaan tekemisen malleja, mikä tarjoaa mahdollisuuden päästä kehittämään ja vaikuttamaan esimerkiksi uusien palveluiden käyttöönottoon. Työkaluja pääsee itse valitsemaan tarpeen mukaan eli ei ole päätetty etukäteen, että asia täytyy hoitaa työkalulla X. 

“Ajattelua boksin ulkopuolelta korostetaan. Esimerkiksi on käytetty isoille määrille dataa erillistä nopeaa hakuindeksiä RediPressiä WP:n tietokantahakujen sijasta.” –Timi-Artturi 

“Pääsee vaikuttamaan asioihin. Paljon ollaan kehitetty toimintaa, mutta itse näen sen positiivisesti kun pääsee vaikuttamaan käytettäviin teknologioihin. Ja kun ollaan otettu Googlen pilvipalveluita käyttöön niin on päässyt miettimään niitä hyviä ratkaisuja asioihin.” –Hermanni

Meillä tuetaan olemassa olevan teknologiaosaamisen kehittämistä, sekä oman mielenkiinnon mukaan osaamisensa laajentamista eri teknologioihin. Kannustamme myös suorittamaan sertifikaatteja – esim. tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden suorittaa Google Cloud Platform- eli GCP-sertifikaatin. 

Yksi tärkeimmistä arvoistamme, sustainable eli kestävä, näkyy myös konkreettisesti kehittäjien työssä. Kiinnostuksen mukaan on mahdollista osallistua sisäiseen GSW- eli Green Sustainable Web -työryhmään, missä kestävyyteen liittyviä työtapoja viedään konkreettisesti eteenpäin. Meiltä löytyy myös sisäinen ohjeistus, jonka avulla varmistamme, että suunnittelemamme ja tuottamamme palvelut ovat mahdollisimman energiatehokkaita. Tai jos kiinnostus osuu enemmän tekoälyn maailmaan, meiltä löytyy myös AI-työryhmä. Haluamme pysyä ajan hermolla ja samalla myös varmistaa henkilöstömme osaamisen kehittämisen.

3. Asiakassuhteiden laatu ja pitkäkestoisuus

Hionin strategia keskittyy pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja vaativiin projekteihin. 

Tahtotilana on, että meillä olisi isoja asiakkaita, joille tehdään töitä pitkäjänteisesti. Ite tykkään siitä, sillä usein ne on vaativampia caseja, ja niissä oppii tuntemaan asiakkaan ja palvelemaan heitä paremmin.” –Timi-Artturi

Senior-kehittäjät Hionilla eivät pelkästään koodaa, vaan heillä on myös merkittävä rooli asiakassuhteissa, ja he toimivatkin pitkälti asiakasrajapinnassa. He ovat mukana suunnitteluvaiheesta lähtien, ratkaisujen kuvaamisessa ja teknisten suunnitelmien laatimisessa. Näin pystytään vaikuttamaan teknologioihin ja tarjoamaan teknistä asiantuntemusta jo projektin alkuvaiheessa, minkä kautta varmistetaan, että lopputuotos on myös teknisesti asiakkaan tavoitteiden mukainen. Tämä puolestaan luo luottamuksellisen suhteen asiakkaaseen. 

“Voidaan olla mukana jo siinä suunnitteluvaiheessa, eikä niin, että siellä on joku taho X tehnyt määrittelyn ja alettaisiin vaan toteuttamaan. Kun luottamusta on jo saanut, niin pääsee mukaan myös jo siihen suunnitteluprosessiin.” –Hermanni

On myös tärkeää, että Senior-kehittäjillä on mahdollisuus sparrailla muiden kehittäjien kanssa. Meillä Hionilla pidetäänkin tarpeen mukaan aina tapaamisia, missä sparraillaan alkavia projekteja, kysytään neuvoja sekä jaetaan vinkkejä. Näin edistetään myös tiedonjakoa, eikä kenenkään tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

Senior-kehittäjät pääsevät ottamaan vastuuta projekteista sekä voivat toimia mentoreina juniorimmille kollegoilleen niin halutessaan.

Hermanni työn vauhdissa

4. Yhteisöllisyys ja tuki

Hionilla panostetaan vahvasti yhteisöllisyyteen ja avoimeen kommunikaatioon. Tiistaisin järjestettävät koodikahvit WordPress-kehittäjille ja torstaisin kaikkien kehittäjien yhteinen Dev Meet tarjoavat foorumit ajatusten ja ideoiden jakamiseen. Näissä pyritään kannustamaan avoimuuteen, ja sanomaan jos joku asia ei toimi, tai jos on keksinyt paremman tavan tehdä. Nämä yhteiset tapaamiset on koettu todella tärkeiksi ja ne osallistavat myös etätyöntekijät mukaan.

Slack toimii meillä pääviestintäkanavana, jossa voi kysyä myös niitä ns. tyhmiäkin kysymyksiä. Halutaan luoda turvallinen paikka, mikä mahdollistaa avoimen keskustelun kaikkien välillä roolista riippumatta. Tarkoituksena on aina yhdessä pohtia ratkaisuja, ei tarvitse olla valmiita vastauksia tai pelätä ettei kaikkea tiedä. Yhdessä tekeminen ja rohkeus kysyä sekä terveellä tavalla kyseenalaistaminen ovat tärkeitä taitoja, joita pyritään tukemaan. 

“Pyritään ja kannustetaan avoimuuteen myös Slackissä. Se on turvallinen paikka kysyä tyhmiäkin kysymyksiä. Ei ole mitään auktoriteettia, joka tietäis kaikki vastaukset vaan kuka tahansa voi kysyä ja kyseenalaistaa ja sitten yhdessä pohditaan ratkaisuja.” –Hermanni

Tule sellaisena kuin olet! Arvostamme myös työporukan monimuotoisuutta emmekä ole kiinnostuneita rekrytoimaan tiettyyn muottiin sopivia henkilöitä. Jokaisella henkilöllä on omat vahvuutensa, ja parhaat ideat syntyvät monimuotoisessa porukassa. 

Jokainen voi olla oma itsensä. Jos et oo sellainen, että vedät Dev Meetissä 40 hengelle demoa, niin ei sun tarvii olla.” –Hermanni 

Meillä työnkuva räätälöidään jokaiselle sopivaksi persoonaa ja vahvuuksia hyödyntäen. Tärkeintä on, että on hyvä kommunikoimaan ja tulee toimeen muiden kanssa, jolloin tiedonkulku ja tekeminen on sujuvaa. Kannustamme kaikkia menemään myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeilemaan uusia, joskus itselle jännittäviäkin asioita.

5. Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Ei ole tarkoitus tehdä töitä kellon ympäri eikä ylitöihin kannusteta, vaan haluamme painottaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Tämä vaatii toki myös itsensä johtamista, jotta osaa myös kertoa, mikäli työmäärä kasvaa liian suureksi. Silloin asia pystytään ottamaan huomioon resursoinnissa. 

Myös etätyömahdollisuudet tukevat joustavaa työskentelyä, halusit sitten työskennellä mökiltä, Espanjasta tai kotoa käsin. Helsingin ja Tampereen toimistotilamme ovat erittäin viihtyisät ja moni tykkääkin säännöllisen epäsäännöllisesti käydä toimistolla. Varsinkin tiedon jakaminen ja sparrailu helpottuu, kun pystyy ohimennen ratkaisemaan asiat. Myös vuorovaikutus ja kuulumisten vaihto on erityisen tärkeää yhteisöllisyydenkin näkökulmasta.

Jos itsesi haastaminen on juttusi ja haluat kehittyä ja kehittää ammattilaisena, kurkkaa työpaikkamme ja laita hakemusta tulemaan.