Kulttuuri

Hionin arvomatkan ensimmäinen etappi

Jenni Fredriksson-Bass, CPO

Lähdimme alkuvuodesta arvomatkalle, jonka tuloksena saimme määriteltyä kolme uutta arvoa. Miten päädyimme arvoihimme ja miten matka jatkuu tästä eteenpäin?

Kun aloitin Hionilla alkuvuodesta Chief People Officerina, yritys oli murrosvaiheessa. Yrityskauppojen jälkeinen integraatio ja uuden strategian jalkautus oli aloitettu edeltävänä syksynä, ja palaset hakivat vielä paikkaansa.

Organisaation päivittäinen toiminta oli saatu pyörimään, mutta paljon oli vielä tekemistä. Kun kaksi yritystä pistää hynttyyt yhteen, kestää aikansa että paletti saadaan toimimaan sujuvasti, tarvittavat prosessit kuntoon sekä ymmärrys siitä, keitä me olemme yhdessä tässä uudessa kokoonpanossa.

Brändityö oli jo aloitettu kun saavuin taloon ja isot ylätason suuntaviivat oli lukittu, mutta arvojen määrittely oli jätetty tarkoituksella odottamaan sitä, että ottaisin uusien arvojen edistämisen työpöydälleni. Tällöin pääsisin myös arvioimaan ja mutustelemaan vanhoja arvoja sekä jo tehtyä arvotyötä niin sanotusti tuorein silmin.

Ammatillisesti tilanne oli itselleni kihelmöivä. Harvemmin uralla tulee eteen tällaista mahdollisuutta, jossa arvoja lähdetään määrittelemään melkein puhtaalta pöydältä vastaamaan sitä mitä yritys nyt on ja mitä se haluaa tulevaisuudessa arvojen avulla olla.

Tuulimyllyjä vastaan ei tarvinnut taistella, sillä johtoryhmää myöten arvojen merkitys osana yrityksen ydintä on hyvin ymmärretty. Uusien arvojen edistäminen olikin yksi tärkeimpiä tavoitteitani ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle Hionilla.

Arvot ovat ohjenuora kaiken tekemisen taustalla ja muodostavat perustuksen työyhteisölle, kulttuurille ja organisaatiolle. Arvojen pohjalta ohjataan toimintaa: kun esimerkiksi mietitään ratkaisua johonkin ongelmaan, arvot voivat auttaa oikeaan suuntaan. Arvoista tulee totta vasta sitten, kun niitä eletään todeksi.

Arvomatkan startti

Arvotyössä lähdettiin liikkeelle siitä mitä oli jo tehty aiemmin. Minulle oli henkilökohtaisesti erittäin tärkeää se, että lähtökohtana käytettiin sitä työtä, ajatuksia ja ideoita, jotka oli kerätty yhteen osallistamalla Hionin työntekijöitä syksyn 2022 aikana.

Pohjatyötä oli tehty jo yritysintegraatioprojektin yhteydessä ja työntekijöitä oli osallistettu arvotyöhön muun muassa kyselyiden ja työpajan muodossa. Halusimme, että työntekijöiden ääni kuuluu vahvasti meidän arvoissamme ja siinä mitä haluamme tulevaisuudessa olla.

Mutustelimme ja perkasimme arvoja johtoryhmän kanssa, ja pohdimme niitä niin yrityksen johtamisen kuin tulevaisuudenkin näkökulmasta.

  • Ovatko arvot sellaisia, jotka me Hionin johtajina voimme allekirjoittaa?
  • Auttavatko arvot meitä menemään kohti strategisia tavoitteitamme?
  • Miten arvot toimivat erilaisissa tilanteissa, joita yrityksessä voi tulla eteen?
  • Kuvastavatko arvot sitä Hionia mitä haluamme yrityksenä, organisaationa ja työpaikkana tulevaisuudessa olla?

Näiden keskusteluiden ja kommenttien perusteella tein yhteenvetoja, analyysejä sekä ryhmittelin ja rytmittelin arvoja.

Meille oli myös tärkeää se, että arvoja olisi meille juuri sopiva määrä. Ei liikaa, eikä liian monimutkaisia, pitkiä selityksiä. Päädyimme kolmeen eri arvoon, jotka olisivat helposti muistettavissa. Vastuullisuuden ollessa strategiamme ytimessä, sen tuli löytyä myös arvoistamme.

Työntekijöiden ajatuksista ja ehdotuksista arvojen osalta nousi vahvasti halu tehdä työmme hyvin ja olla ylpeitä työstä, jota teemme samalla asiakkaitamme ja toinen toistamme inspiroiden. Nämä ajatukset oli tärkeää saada sisällytettyä uusiin arvoihimme.

Kolme arvoa, joihin lopuksi päädyimme, mielestämme inspiroivat meitä muutoksessa ja kuvaavat sitä suuntaa jonne haluamme mennä.

Pyrimme myös pitämään arvot riittävän käytännönläheisinä, jotta ne olisivat oikeasti läsnä meidän työarjessamme ja niistä löytyisi tarttumapintaa jokaiselle.

Arvoja työstettiin viimeiseen muotoonsa ulkoisen kumppanin avustuksella kesän aikana. Päätimme, että arvojemme kieli tulee olemaan englanti koska horisontissa on yrityskielemme vaihtaminen englantiin.

Hionin arvot

Sitoutunut

Olemme ammattilaisia ja ylpeitä siitä – unohtamatta hauskanpitoa ja kepeyttä.

Inspiroiva

Olemme eteenpäin katsovia, rohkeita ja uteliaita – ja pidämme aina mielen avoimena.

Kestävä

Vaikutamme ympäröivään maailmaamme – ja autamme muita tekemään samoin.

Valitut arvot validoitiin syksyllä muutaman arvotyössä mukana olleen työntekijän kautta. Ideaalitilanteessa olisin halunnut testata uudet arvot ennen julkaisua laajemmalla testiryhmällä, mutta uuden brändin ja nimen julkaisu toivat oman paineensa arvojen aikataululle. Yrityksen arvojen perään kun kyseltiin Hionin työntekijöiden kuin työntekijäkandienkin toimesta.

Työntekijöiden laajempi osallistaminen olisi varmasti auttanut hionilaisten sitouttamisessa uusiin arvoihin sekä niiden nopeammassa käytäntöön viemisessä. Lomien jälkeen arvot julkaistiin sisäisesti. Kävimme ne läpi esityksessä, ja avasimme matkaa miten tähän päädyttiin ja miksi.

Miten pidämme huolen, että arvot eivät jää sanahelinäksi?

Arvojen jalkauttaminen ei tapahdu silmänräpäyksessä, kuten monet meistä tietävät. Arvojen tulee näkyä toiminnassamme: asiakastyössämme, työyhteisössämme, tavoissamme toimia toinen toistemme kanssa, erilaisissa työarjen valinnoissa, rekrytointitilanteissa. Arvot eivät vielä näy kaikessa tekemisessämme halutulla tavalla, mutta jo nyt nähtävissä kuinka uudet arvot auttavat meitä arvioimaan valintojamme ja tapojamme toimia, ja ennen kaikkea keskustelemaan niistä yhdessä.

Jotta arvoja päästiin käsittelemään tuorekseltaan, pidimme pian arvojen julkaisun jälkeen arvoworkshopin koko firmalle, jossa jakauduimme pienryhmiin ja keskustelimme siitä miten arvot kullekin tarkoittavat yksilö-, tiimi-, ja yritystasolla. Workshop oli ensimmäinen laajempi kokoontuminen uusien arvojen äärellä ja sen pohjalta on hyvä jatkaa arvojen viemistä käytäntöön.

Koska arvotyö on luonteeltaan jatkuvaa, olemme suunnitelleet ensi vuodelle erilaisia toimenpiteitä, joilla arvot tulevat käsittelyyn eri kulmista. Kuuntelemme myös herkällä korvalla työntekijöiden ajatuksia ja ideoita siitä miten arvoja kannattaisi viedä eteenpäin.

Seuraavassa Hionin arvomatkaa käsittelevässä blogissa tuletkin kuulemaan siitä, miten olemme vieneet arvoja käytäntöön.