Kulttuuri

Vahvaa ja tasaista työkulttuuria – Geniem on Suomen 7. paras työpaikka

Hion

Selvittääksemme edistymisemme kulttuurin ja johtamisen käytäntöjen kehittämisessä, osallistuimme toistamiseen Great Place to Work -tutkimukseen. Tutkimuksen avulla saimme jälleen arvokasta tietoa siitä, missä olemme onnistuneet ja mitkä osa-alueet kaipaavat vielä hiomista. Kulttuuritiimimme matkasi torstaina 7.2. Helsingissä järjestettävään Suomen parhaat työpaikat 2019 -gaalaan, juhlimaan sekä omaa listasijoitusta, että muiden hienoa menestystä.

Great Place to Work -tutkimuksen avulla kehitämme tulevanakin vuonna kulttuuriamme

Tutkimuksen mukaan olemme rakentaneet vahvaa ja tasaista kulttuuria viimeisen vuoden aikana. Geniemillä ihmisten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu, yksilö huomioiden, on kiitettävällä tasolla.Tutkimuksessa käytettävä Trust Index -mittari mittaa kysymysten avulla työntekijöiden luottamusta organisaation johtoon, ylpeyttä omaa työtään kohtaan sekä työyhteisön yhteishenkeä.Tämän vuoden kokonaistulos oli 89 prosenttia joka koki hieman laskua edellisvuodesta.

Geniem on ollut varsinaisessa muutosten myllerryksessä vuoden 2018. Uusia työkavereita olemme saaneet 10 kappaletta, prosesseja on muutettu ja hiottu paremmiksi ja lisäksi tiimimallimme on laitettu kokonaan uusiksi. Huumorista ja rennosta työilmapiiristä olemme pitäneet kiinni ja pidämme jatkossakin.

Kulttuuritiimi lähti edustamaan Helsinkiin Great Place to Work Gaalaan joka pidettiin Konepajan Brunossa. Puitteet olivat komeat, joskin hieman ahtaat.

Lopputulos gaalassa oli yhden pykälän nousu viime vuodesta, 7. sija 🙂.

Gaalassa on tapana pukeutua jolla yhtenevällä ja erottuvalla tavalla. Tänä vuonna meillä oli violetit krakat ja valkoiset tennarit violeteilla nauhoilla.

Yhteishenki on voimavara, joka kantaa läpi kasvun ja muutoksen

Jokainen tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että Geniemillä annettaan riittävästi vastuuta, että meille palkataan yritykseemme sopivia henkilöitä, ja että meillä ihmiset ovat valmiina ponnistuksiin, jotta työ saadaan tehtyä.

Kulttuuritiimityöskentely on hyvä esimerkki vastuun antamisesta. Kulttuuritiimi, johon kuuluu neljä työntekijää ja kolme johtoryhmän jäsentä, miettiii yhdessä, kuinka säilyttää ja kehittää hyvää työkulttuuria, työhyvinvointia sekä viihtyvyyttä. Kulttuurin kehittäminen ei ole yhden henkilön vastuulla, vaan vastuu on annettu tiimille, johon työntekijät ovat valinneet edustajansa.

Great Place to Work -tutkimuksen mukaan kehittyäksemme meidän tulee kiinnittää huomiota työtehtävien koordinointiin, tavoitteiden ja strategian kirkastamiseen sekä selkeämpään odotusten ilmaisemiseen. Näihin ratkaisuja lähdetään kuluvana vuonna hakemaan kulttuuritiimin johdolla.

Viime aikoina olemme pyrkineet entistä avoimempaan sisäiseen viestintään ja läpinäkyvyyteen. Vaikka palkkamme eivät ole avoimia, on yrityksen taloustiedot tuotu avoimeksi koko yritykselle ja näin annettu uusia työkaluja tiimeille esimerkiksi oman laskutuksen seurantaan.

Tasaisen ja vahvan työkulttuurin lannoitteena käytämme huumoria (luomutuote)

Yksi tärkeimmistä asioista kulttuurin luonnissa on yhdessä tekeminen. Viidestäkymmenestä työntekijästämme noin 30 prosenttia työskentelee etänä tai asiakkaalla, joten on äärimmäisen tärkeää pitää yhteyttä ja järjestää erilaisia yhteisiä tapahtumia koko yrityksen henkilöstölle.

Järjestettäviä tapahtumia on vuosien mittaan kertynyt jo melkoinen lista: Kerran kuukaudessa järjestettävä DevFriday mahdollistaa yhteistyötä yli tiimirajojen kokeilevan kulttuurin hengessä. Vuosittain järjestettävä OfficeAbroad taas vie DevFridayn idean vielä astetta pidemmälle kuljettaen koko henkilöstön viikoksi yhteen paikkaan tutustumaan, työskentelemään tiiviisti yhdessä ja pitämään hauskaa.

Geniemillä koemme tärkeäksi tuntea työkaverimme. Se takaa mukavia työpäiviä, tehokasta työskentelyä ja nopeaa ongelmanratkaisua.