Teknologia

Mobiilisovelluksen saavutettavuus – mitä se tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Hion

Digipalvelulain siirtymäaika mobiilisovellusten saavutettavuudesta on umpeutunut Suomessa 23.6.2021. Sen jälkeen viranomaisen tai muun julkisen hankintayksikön tunnusmerkit täyttävän organisaation tarjoaman mobiilisovelluksen on oltava lain vaatimukset täyttäen saavutettava. Mitä saavutettavassa mobiilisovelluksessa on otettava huomioon ja miten se hyödyttää sekä julkisia organisaatioita että kaikkia yrityksiä, jotka tarjoavat mobiilisovelluksen asiakkaidensa käyttöön? Siihen pyrimme antamaan vastauksen tässä artikkelissa.

Mitä mobiilisovelluksen saavutettavuus tarkoittaa?

Lyhyesti ja ytimekkäästi mobiilisovelluksen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kuka tahansa ja minkälaisella mobiililaitteella tahansa tai avustavilla teknologioilla pystyy käyttämään puhelimeen ladattavaa mobiilisovellusta sujuvasti. Sen lisäksi, että mobiilisovellus huomioi kaikki käyttäjät eli myöskin eri fyysisiä tai kognitiivisia rajoitteita omaavat, sovellusta pitää voida käyttää eri laitteilla ja halutuilla asetuksilla. Digipalvelulain puitteissa mobiilisovellustenkin tulisi noudattaa pääsääntöisesti WCAG-standardin A- ja AA-tasoja.

Lue lisää saavutettavuusvaatimuksista saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta.

Mobiilisovelluksen hyvä käytettävyys ja saavutettavuus vaatii kaikilta sen tuottamiseen osallistuvilta osapuolilta panostuksia. Tämä tarkoittaa perehtymistä ja paneutumista mobiilisovelluksen saavutettavuuteen jo suunnittelusta lähtien aina koodaamiseen ja sisällöntuotantoon. Mobiilisovelluksen tilaajan on osattava tilata saavutettavaa työnjälkeä, joten ole rohkea ja kysy meiltä lisää vinkkejä saavutettavan mobiilisovelluksen tilaamiseen ja kehittämiseen.

Mitä hyötyä mobiilisovelluksen saavutettavuudesta on liiketoiminnalle?

Kolme merkittävintä hyötyä yrityksen liiketoiminnalle saavutettavasta mobiilisovelluksesta ovat:

  • Saavutettava mobiilisovellus tavoittaa laajemman käyttäjäjoukon ja näin potentiaalisesti suuremman asiakasmäärän
  • Hyvä käytettävyys ja saavutettavuus ilahduttaa käyttäjiä ja johtaa parempiin arvioihin mobiilisovelluksesta sekä tyytyväisiin asiakkaisiin
  • Tyytyväinen käyttäjä ei vaihda mobiilisovelluksesta toiseen, helpommin käytettävään ja samalla eri palveluntarjoajaan, mikä on merkittävä tekijä asiakasuskollisuudessa nykypäivänä

Nykypäivänä voidaan olla tilanteessa, että käyttäjän päivittäinen digitaalinen laite- ja käyttökokemus tapahtuu täysin mobiililaitteella eli esimerkiksi puhelin on päivittäisen digitaalisen asioinnin ainoa väline. Samalla puhelimeen ladattavien mobiilisovellusten yleistyessä niiden merkitys käyttäjän arjessa kasvaa, kun esimerkiksi asiointia jonkin palveluntarjoajan kanssa voidaan käydä täysin mobiilisovelluksen kautta. On siis tärkeää huolehtia mobiilisovelluksen saavutettavuudesta ja hyvästä käytettävyydestä.

Tehdään sinunkin mobiilisovelluksesta saavutettava

Kuten yllä tuli mainittua, mobiilisovelluksen tilaajalla on hyvä olla osaamista ja tietämystä, mitä saavutettava mobiilisovellus vaatii. Sen lisäksi on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen jo hyvissä ajoin, kun mobiilisovellusta aletaan ideoimaan ja suunnittelemaan. Mikäli mobiilisovelluksesta on jo versio olemassa ja sitä halutaan kehittää saavutettavampaan suuntaan, sovellukselle voidaan tehdä saavutettavuusauditointi ja tarkistaa saavutettavuuden taso. Auditoinnin ja ammattimaisen raportin avulla sovellusta voidaan kehittää oikeaan suuntaan helpommin ja tehokkaammin.

Jos sinulla on vasta idea mobiilisovelluksesta, ei hätää, me autamme vasta lapsen kengissä olevan aihioinkin konseptoinnissa ja konkretiaan viemisessä! Lue lisää saavutettavuuspalveluistamme täältä.