Kulttuuri

Tiimityö luo pohjan onnelliselle ja kannattavalle toiminnalle

Hion

Tiimityö on Hionilla kaiken keskiössä. Meillä tehdään hyvin harvoin yksin töitä. Vaikka yksi henkilö vastaisikin tietystä osa-alueesta, niin usein sen toimintaan, ideointiin ja toteutukseen osallistuu myös muita. Tällä tavoin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tehtäviin ja haastamaan osaamistaan.

Tiimityön hyödyt

Hyvä tiimityö ei ole itsestäänselvyys. Tiimityö vaatii jokaiselta tiimiläiseltä panostusta ja aitoa halua tehdä töitä tiimissä, kehittää omaa ja tiimin toimintaa sekä totta kai tiimin jäsenten tuntemusta.

Tiimin toiminta on parhaimmillaan, kun:

 • Tiimissä vallitsee luottamus.
 • Vastuuta jaetaan ja jokainen ymmärtää toisen työpanoksen tärkeyden.
 • Tiimillä on yhteinen päämäärä ja ymmärrys siitä, mitä tehdään ja miksi.
 • Tiimi jakaa osaamista tiimiläisten kesken: tiimi tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä tiiminä että yksilötasolla.
 • Kommunikaatio on avointa ja aktiivista.
 • Työ on läpinäkyvää – tiimin jäsenet osaavat antaa ja ottaa vastaan palautetta.

Tiimityön erityispiirteet Hionilla

Hionilla on voinut tehdä työtä paikkariippumattomasti jo 2000-luvun alusta, mutta vallitseva maailmantilanne ja etätyön lisääntyminen ovat tottakai asettaneet uusia haasteita tiimityölle. Käytämme Slack-pikaviestintätyökalua, josta löytyy erilaisia keskustelukanavia eri tiimeille. Etenkin etätyöaikana Slackin kautta on voinut osallistua eri tiimien toimintaan ja liittyä tiimiin, jonka aihe herättää mielenkiintoa. Lisäksi tiimit ovat ottaneet käyttöönsä kyselyitä, joiden avulla työn ja hyvinvoinnin seurantaa on voitu automatisoida. Monet tiimeistä kokoontuu viikoittain etätapaamisiin kertomaan kuulumisia, jakamaan kohtaamiaan haasteita sekä uusia oivalluksia ja osaamistaan. Koska hionilaiset voivat olla mukana monen eri tiimin toiminnassa, tieto yhdestä tiimistä siirtyy myös muihin tiimeihin.

Hionilla on tiimejä joka lähtöön

Työnkuvat eivät ole meillä tarkoin määritelty ja kukin etsii itselleen sopivan työnkuvan hyödyntäen osaamistaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Tiimityö jakaantuu projekti-, koti-, ja osaamistiimeihin. Jokainen kuuluu yhteen kotitiimiin, yhteen tai useampaan projektitiimiin ja yhteen tai useampaan osaamistiimiin.

Projektitiimit

 • Projektitiimien määrä vaihtelee ja moni kuuluukin useampaan kuin yhteen projektitiimiin.
 • Tiimin rakenne määräytyy asiakkuuksien mukaan, ja joissakin tiimeissä voi olla oma erillinen projari tai suunnittelija.
 • Projektitiimin koko on usein 3-6 hlöä.
 • Tiimi kantaa yhdessä vastuun projektin läpiviennistä.

Kotitiimit

 • Jokaisella hionilaisella on oma kotitiimi.
 • Hionilla on yhteensä 12 kotitiimiä.
 • Tiimi koostuu devaajista, projektipäälliköstä ja suunnittelijasta.
 • Kotitiimissä seurataan firman kannattavuutta oman tiimin tasolla.
 • Kotitiimissä seurataan myös tiimin hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Jokaisella meillä on luontainen tarve kuulua joukkoon. Kotitiimi on jokaisen ns. ydintiimi. Tiimi, jonka kanssa pyritään ymmärtämään ja oppimaan, mikä oman työn merkitys on Hionin liiketoiminnalle ja myös itselle. Tiimi, jonka avulla voidaan oppia uutta niin yksilönä kuin tiiminä. Tiimin tarkoitus on ohjata tiimin jäsenten toimintaa ja olla foorumi, jossa voi keskustella ja saada tukea.

Kehitystiimit

 • Kehitystiimit ovat tiimejä, joissa nimensä mukaisesti kehitetään jotain aluetta Hionilla. Se voi olla prosesseja, teknologiaa, yhteistyötä – oikeastaan mitä vain.
 • Jokainen voi kuulua yhteen tai useampaan kehitystiimiin. Kehitystiimillä voi olla vetäjä, joka on valmentaja sekä tiimin toiminnan organisoija. Tiimi on firman toiminnan alue, ja tiimissä voi olla myös vaikkapa vain yksi henkilö.

Kehitystiimejä on tällä hetkellä: johtoryhmä, kulttuuritiimi, HR-tiimi, työsuojelutiimi, suunnittelutiimi, projaritiimi, WP-tiimi, JS-tiimi, testaustiimi, konsulttitiimi ja myynti- ja markkinointitiimi.

Hae Hion Digitalin tiimiin töihin

Mikäli tiimityö on sinulle mieluisa tapa työskennellä, tsekkaa meidän avoimet työpaikat ja hae!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Tietosuojaseloste*