Suunnittelu

Verkkokaupan saavutettavuus - top 4 osa-alueet, joista pidät huolta

Hion

Miksi verkkokauppiaan kannattaa pitää huolta saavutettavuudesta ja mistä verkkokaupan saavutettavuus rakentuu? Verkkokauppias voi valita pitkälti yli kymmenestä markkinoilla olevasta verkkokauppa-alustasta mielestään verkkokauppaansa parhaiten sopivan. Vähintään yhtä laajasti vaihtelevat asiakkaiden tavat, joilla verkkokauppoja käytetään, joten siksi saavutettavuus on huomioitava verkkokaupan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Onko verkkokaupan saavutettavuus mukana vaatimuslistassasi?

Usein saatetaan ajatella, että verkkokaupan saavutettavuus on yksi tilattava lisäominaisuus, eikä näin ollen välttämättä niin merkittävässä roolissa, kun verkkokauppaa suunnitellaan ja toteutetaan. Saavutettavuuden sivuuttaminen verkkokaupan rakentamisessa voi kuitenkin vaikeuttaa ja pahimmassa tapauksessa estää laajan asiakaskunnan asiointia verkkokaupassa.

Siksi suosittelemme, että verkkokauppa kuin verkkokauppa suunnitellaan ja toteutetaan saavutettavaksi eli saavutettavuus valitaan perusvaatimukseksi jo varhaisessa vaiheessa. Kuten sanotaan, asiakas “äänestää jaloillaan” eli valitsee verkkokaupan, joka toimii ja palvelee asiakasta toivotulla tavalla.

Saavutettavuus helpottaa verkkokaupassa asiointia kaikissa käyttötilanteissa

Asiakkaan tapa käyttää verkkokauppaa pohjautuu ainakin asiakkaan ostomotivaatioon ja päätöksenteon malliin, laitteeseen, jolla verkkokauppaa käytetään sekä tapaan olla verkkokaupan kanssa vuorovaikutuksessa. Eri ihmisillä on erilaiset tavat ja tilanteet, kun verkkokauppaa käytetään.

Esimerkkeinä voisi nostaa erään asiakkaan, joka käyttää verkkokauppaa mobiililaitteella huonolla verkkoyhteydellä auringonvalossa tai toisen asiakkaan, joka tekee ostoksia verkkokaupassa ruudunlukijalla, koska on sokea. Verkkokaupan täytyy siis taipua moneen eri käyttötapaan ja se on hyvä ottaa huomioon jo verkkokaupan suunnitteluvaiheessa. Erityisesti tämä korostuu kuluttajaverkkokaupassa.

Onko teillä haasteita verkkokaupan saavutettavuuden ja hyvän käytettävyyden kanssa?

Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin!

Mistä verkkokaupan saavutettavuus rakentuu?

Ehkä tärkein seikka saavutettavaa verkkokauppaa suunniteltaessa ja kehittäessä on ajattelutapa. Jotta voidaan tehdä saavutettavia ratkaisuja, eikä mennä sieltä, mistä aita on matalin tärkeissä kohdissa, sinun täytyy ajatella kaikkia potentiaalisia asiakkaita ja loppukäyttäjiä, jotka kaupassasi vierailevat ja tekevät ostoksia.

Ilman oikeaa tahtotilaa saavutettavuus ei ole mukana heti verkkokaupan suunnittelusta lähtien ja kehityksen myöhemmässä vaiheessa sen mukaan ottaminen lisää kustannuksia. Kustannusten kasvu johtuu ylimääräisestä korjaustyöstä, jota joudutaan tekemään, jos ratkaisut eivät ole lähtökohtaisesti saavutettavia. Pahin virhe tehdään, jos verkkokaupan ostoputkessa on saavutettavuusongelmia, jotka vaikeuttavat ostamista kaikilla käyttäjillä.

Esimerkkinä mahdollisesta ongelmasta mieleen tulee ostoputken loppupäässä täytettävät maksutietojen lomakkeet, jotka eivät toimi toivotulla tavalla näppäimistöllä tai ruudunlukijalla ja näin ajavat ostajan hylkäämään ostoksensa. Lomakkeet ovat yleisesti ongelmallisia etenkin ruudunlukijoille, joten niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Verkkoliiketoiminnan kilpailun koventuessa tällaiset mahdollisesti pieniltä tuntuvat seikat kannattaa huomioida.

Saavutettavan verkkokaupan top 4 osa-alueet

  1. Havaittavuus eli koko verkkokaupan sisältö on havaittavissa riippumatta siitä, millä laitteella tai tavalla asiakas käyttää verkkokauppaa
  2. Hallittavuus eli verkkokaupassa voi navigoida muutenkin kuin perinteisellä hiirellä
  3. Ymmärrettävyys on monesti itsestään selvyys, mutta silti on varmistettava, että sisällöt, linkit, valikot, lomakkeet ja muut verkkokaupan osiot on helposti ymmärrettävissä
  4. Toimintavarmuus syntyy siitä, että verkkokaupan sisältö on laajasti toimintavarmaa mahdollistaen sisällön käyttämisen ruudunlukijoilla, äänentunnistusohjelmistoilla ja muilla avustavilla teknologioilla.

Jotta varmistut yllä olevien osa-alueiden toteutumisesta, verkkokauppasi täytyy testata saavutettavuuden osalta huolellisesti sekä manuaalisella testauksella että automaattisilla työkaluilla. Siteimproven kumppanina me hyödynnämme sen saavutettavuustyökalua ja myös monia muita, kuten esimerkiksi Macille ilmaiseksi saatavilla olevaa Voiceover-työkalua, täydentämään testituloksia.

Lisää etumatkaasi ja ota saavutettavuus huomioon verkkokaupassasi heti

Laki digitaalisista palveluista velvoittaa julkisen sektorin organisaatioita sekä osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioita tekemään digitaalisista palveluistaan saavutettavuusvaatimukset täyttäviä. Käytännössä se tarkoittaa, että edellä mainittujen organisaatioiden digipalveluiden tulee täyttää WCAG-standardin verkkosisällön saavutettavuusohjeen A- ja AA-tason kriteerit. Tutustu toteuttamallamme Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla tarkemmin, minkälaisia organisaatioita ja palveluita laki velvoittaa tällä hetkellä.

Yksityisten verkkokauppojen saavutettavuus pakolliseksi vaatimukseksi myös Suomessa?

Suomessa muut kuin viranomaistoimintaa harjoittavat yksityisen sektorin organisaatiot eivät siis lukeudu yllä mainitun lain piiriin, eikä näin ollen esimerkiksi kuluttajakauppaa tekevän yrityksen tarvitse täyttää verkkosivuston- tai kaupan osalta WCAG-standardin A- ja AA-tason kriteereitä, jos sitä ei koe tarpeelliseksi.

Toimi siis heti ja tee verkkokaupastasi saavutettava, koska:

  • luot itsellesi kilpailuetua,
  • palvelet asiakkaitasi digitaalisesti paremmin ja sitoutat heitä,
  • saat uusia potentiaalisia asiakasryhmiä ja
  • kasvatat luottamusta brändillesi.

Suunnitellaanko ja toteutetaanko teillekin saavutettava verkkokauppa? Juttele chatbotille ja tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Tietosuojaseloste*