Teknologia

Mobiilisovelluksella uusia mahdollisuuksia vaikeassa markkinassa

Hion

Laskeva markkina paljastaa nopeasti puutteet yrityksen digitaalisissa palveluissa, ja samalla kilpailukyvyssä. Valmiutta voi ja kannattaa kuitenkin parantaa myös huonompina aikoina.

Monelle yritykselle digitaalinen markkina tarkoittaa pelkästään internetissä toimimista, mutta kun katsotaan miten verkkoa nykypäivänä käytetään, niin huomataan että iso osa liikenteestä ei ole enää perinteistä selainkäyttöä. Tilastojen mukaan jo vuonna 2014 yli puolet verkon liikenteestä tuli sovelluksista, ja tämä kehitys on jatkunut samansuuntaisena siitä lähtien.

Miksi näin on, ja miksi mobiili voi olla etenkin laskevassa markkinassa merkittävä mahdollisuus?

Kirjoittaja huomauttaa, että tämän blogitekstin tarkoitus ei ole väittää että mobiilisovellus voi pelastaa huonosti menestyvän bisneksen, vaan kertoa lyhyesti miten se voi auttaa selviämään kiristyvässä markkinassa.

1. Sovellus on kustannustehokas ratkaisu päästä kiinni reaaliaikaiseen asiakas- ja bisnesdataan

Laskevan markkinan perinteinen seuraus on se, että uusasiakasmyynti käy haasteellisemmaksi ja yritysten sisäiset säästöpaineet vaikeuttavat tätä yhtälöä entisestään, kun tehokkuuden takia euroja pitää suunnata sinne missä niistä saadaan eniten irti. Eli olemassa oleviin asiakkaisiin.

Jokainen myyntiorganisaatio tietää, että uuden asiakkaan hankkiminen vie moninkertaisesti enemmän resursseja, kuin vanhan asiakkaan pitäminen. Tällöin ostokäyttäytymisestä saatava data nousee arvoon arvaamattomaan ja mobiilisovellus onkin kustannustehokkaimpia tapoja tuottaa tällaista dataa päätöksenteon tueksi. Koska kyseessä on asiakas joka jo tuntee yrityksenne toiminnan jollain tasolla, voidaan palvelun laatuun panostamalla varmistaa että asiakas myös pysyy palveluidenne käyttäjänä.

2. Mobiilisovellus tarjoaa henkilökohtaisen käyttökokemuksen ja on samalla tehokas viestintäkanava

Mobiilisovellus tarjoaa aina henkilökohtaisemman palvelukokemuksen kuin pelkkä verkkopalvelu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sovelluksessa pitäisi olla tarjolla täysin sama sisältö kuin verkossa. Ennemminkin niin, että käyttäjää itseään koskettava sisältö toimii parhaiten sovelluksessa, kun taas yleisempi sisältö on parempi pitää verkossa käyttökokemuksen helpottamiseksi.

Henkilökohtaisuuden tunne juontaa juurensa isolta osin siitä miten ihmiset yleisesti suhtautuvat puhelimeensa. Useimmille meistä puhelin on elämän tärkein apuväline, jota ilman on vähintäänkin omituista navigoida arjessa eteenpäin. Sama koskee myös sovelluksia. Kun omassa puhelimessa on asennettuna sovellus, jota vain puhelimen omistaja henkilökohtaisesti käyttää, on mielikuva henkilökohtaisuudesta täysin erilainen kuin kirjautuisit palveluun selaimella massan mukana.

Ei ole myöskään mikään salaisuus, että sovellukset tarjoavat parhaan mahdollisen viestintäkanavan yrityksen ja loppuasiakkaan välille. Push-viestit esim. muistutus-, promootio- tai palkitsemistarkoituksessa ohjaavat kustannustehokkaasti asiakkaita palaamaan entuudestaan tutun palvelun pariin. Asiakasuskollisuuden ylläpitäminen mobiilisovelluksen avulla on etenkin palvelubisneksessä jo melko vakiintunut tapa, jos resursseja sellaisen toteuttamiseksi vain löytyy.

Viestinnällisesti mobiilisovelluksen merkittävin ero verkkopalveluihin on se, että kun sovellus on puhelimeen asennettu, tavoitetaan asiakas useimmiten uudelleen ja uudelleen muistutusten ja ilmoitusten kautta. Verkkosivujen kautta tehtävän viestinnän edellytyksenä on, että käyttäjä saadaan joko palaamaan palveluun tavalla tai toisella, oli se sitten sosiaalisen median, maksetun mainonnan tai oman uutiskirjeen kautta.

Sovelluksen kautta suuri osa viestinnästä on mahdollista myös automatisoida asiakaskäyttätymisen perusteella, jolloin manuaalisen työn osuutta alas painamalla säästetään myös kustannuksia.

3. Tulevaisuus on vieläkin älykkäämpi ja mobiililaitteiden osuus kasvaa entisestään

Statistan viime vuoden tilastojen mukaan maailman ihmisistä 89%:lla on käytössään älypuhelin, mikä on melkoinen määrä siihen nähden kuinka erilaisissa oloissa ihmiset ympäri maailmaa elävät. Kotimaassa prosentit ovat luonnollisesti vielä tätäkin korkeammat ja on helppo nähdä miksi mobiiliin panostamisen tulisi olla osana jokaisen yrityksen strategiaa edes keskustelun tasolla.

4. Laskeva markkina voi olla paras aika lanseerata uusi palvelu

Kun talouden näkymät alkavat heikentyä ja lähitulevaisuutta on vaikea ennustaa, laskevat samaan aikaan myös uusien palveluiden julkaisumäärät. Poikkeuksia tottakai välillä tulee vastaan (kuten pandemia osoitti), mutta keskimäärin uusien sovellusten julkaisumäärät laskevat talouden laskusuhdanteissa. Kun julkaisujen määrät laskevat, myös erottuminen markkinassa helpottuu. Ne, jotka ymmärtävät uudistaa palveluitaan ajoissa, lähtevät myös etumatkalta liikkeelle kun talouden näkymät jälleen kirkastuvat.

Parhaiten asiakkaistaan kiinni pitäneet yritykset voivat levollisin mielin jälleen panostaa uusasiakashankintaan, kun oma pesä on hoidettu kuntoon muiden panikoidessa.

5. Sovelluksissa käytettävät rahamäärät kasvavat edelleen voimakkaasti

Myös mobiilissa käytettävän rahan määrä kasvaa vuosi vuodelta ja Statistan mukaan viime vuoden kasvukin oli edelleen yli 8%, vaikka talouden näkymät synkkenivät alkuvuodesta merkittävästi.

Mistä tiedämme onko mobiilisovellus meidän yrityksellemme soveltuva ratkaisu?

Tämä on nopeasti selvitettävissä yhteisellä tapaamisella, mutta myös näillä huomioilla tarvetta on helppo arvioida etukäteen:

 1. Onko käyttäjäkuntanne yleisesti halukas käyttämään palveluita mobiilissa?
 2. Onko asiakaskunnassanne paljon palaavia asiakkaita tai haluaisitteko vähentää asiakaspoistumaa?
 3. Onko strategiassanne tavoitteita, jotka hyötyisivät mobiilin ominaisuuksista?
  1. Tarve tehostetulle viestinnälle?
  2. Tarve kustannustehokkaalle asiakasdatalle?
  3. Tarve kustannustehokkaalle automaatiolle asiakasdatan perusteella?
  4. Sijaintiin liittyviä palveluita?
 4. Mitä ratkaisuja kilpailijanne tekevät tällä hetkellä mobiilin suhteen?
 5. Onko digitaalisissa palveluissanne osia, joita asiakkaat eivät löydä tai eivät ole oppineet käyttämään nykyisessä formaatissaan?
  1. Hyötyisikö tällainen palvelu eriyttämisestä erilliseksi mobiilipalveluksi?

 

Jos mobiilisovelluksen mahdollisuudet kiinnostavat, ole meihin päin yhteyksissä niin sovitaan tapaaminen!

Lue myös lisää asiakasuskollisuudesta blogisarjan seuraavassa osassa Asiakasuskollisuuden parantaminen mobiilisovelluksella.

Varaa tapaaminen

Laita viestiä niin sovitaan tapaaminen, jossa selvitämme mikä olisi juuri teidän liiketoiminnallenne sopiva ratkaisu. Kuvaa tarpeitasi lyhyesti kommenttikentässä, jotta saamme heti kuvan lähtötilanteestanne.

"*" näyttää pakolliset kentät

Tietosuojaseloste*