Teknologia

Vuoden 2024 digikehitystrendit

Hion

Mitkä asiat digitaalisen liiketoiminnan kehityslistalta tulisi löytyä alkuvuonna?

Kestävyys keskiöön

Vuonna 2023 tietoisuus digitalisaation vaikutuksista ympäristöömme kasvoi. Teknologia on vihreän siirtymän iso mahdollistaja muun muassa kiertotalouden vauhdittajana, mutta se myös aiheuttaa yhä enenevissä määrin kasvihuonepäästöjä. Liikenne verkossa kasvaa jatkuvasti ja suurta osaa verkon käytöstä vauhditetaan edelleen fossiilisilla energialähteillä. On tärkeää, että me ammattilaisina, olimmepa me sitten tuotteen hankkijoita, projektipäälliköitä, omistajia tai toteuttajia, olemme tietoisia digitaalisten palveluiden kestävyyteen liittyvistä haasteista ja otamme tämän huomioon työtä tehdessämme.

Mitä tehdä vuonna 2024 kestävyyden suhteen:

 • Ota selvää digitaalisten palveluidesi hiilijalanjäljestä esimerkiksi verkosta löytyvien digitaalisten hiilijalanjälkilaskurien avulla ja kuinka vihreämpiä digitaalisia palveluita suunnitellaan ja tuotetaan.
 • Ala rakentaa omaa tiekarttaa kohti kestävämpiä digitaalisia palveluita. Jos haluat syväsukelluksen kestävämmän digikehityksen perusteisiin, kannattaa pysyä kuulolla kun julkaisemme aiheesta oppaan ensi vuoden alussa. Tilaa uutiskirjeemme, niin et missaa oppaan julkaisua.
 • Seuraa ja raportoi. Niin kuluttajat, sijoittajat kuin muutkin sidosryhmät arvostavat vastuullisuuden läpinäkyvää avaamista – ja tässä kehityksessä on hyvä olla edelläjäkävijänä. ESG-raportointivastuu tulee koskemaan pieniä ja keskisuuria pörssiyrityksiä vuonna 2027 ja tähän on hyvä valmistautua varhain. Tämän lisäksi, EU:ssa on valmisteilla vapaaehtoisuuteen perustuvia raportointimalleja pienille ja keskisuurille yrityksille, joita seuraamalla voi raportoida kestävyyslukemistaan kevyemmin.
 • Julkisiin hankintoihin vuosi 2024 tuo mukanaan yhä laajemmat Green ICT -vaatimukset. Green ICT -ekosysteemin luomat kriteeristöt näkyvät jo nyt julkisissa kilpailutuksissa, ja jatkossa niiden merkitys vain kasvaa.

Tekoäly digikehityksessä

Vuosi 2023 oli kaikilta osin tekoälyn vuosi ja vuonna 2024 kehitys jatkuu vielä vauhdikkaampana. Kokeiluvaiheiden jälkeen AI-avusteisuus alkaa muotoutua osaksi työarkeamme ja tekoäly muuttaa vuonna 2024 myös digipalveluiden kehitystä yhä laajemmin. Tähän mennessä olemme nähneet uusien kielimallien sovelluksia mm. sisältöjen tuottamisessa tai rikastamisessa, luokittelussa ja hakemisessa. Näihin sovelluksiin kielimallit sopivatkin erinomaisesti. Pienemmälle huomiolle ovat jääneet tekoälyn kasvavat kyvyt toimia ja olla vuorovaikutuksessa myös muun ympäröivän maailman kanssa. Kuten me ihmiset olemme aikojen saatossa oppineet, asioista on helppo puhua, mutta tekeminen on oma asiansa. Tulevaisuudessa onkin tärkeää varmistaa verkkopalveluiden löydettävyys ja saavutettavuus myös tekoälylle.

Kuluttajille suunnattujen palveluiden kehittyminen muuttaa nopeasti myös yritysten omien sisäisten palveluiden käyttäjien odotuksia; esim. sisältöä ennakoivaa ja toimintaa avustavaa käyttöliittymää pidetään jo oletuksena uusille palveluille.

Mitä tehdä vuonna 2024 tekoälyn suhteen:

 • Käy organisaatiossasi avointa keskustelua tekoälyn tuottamista mahdollisuuksista sekä myös haasteista. Generatiivisen tekoälyn mahdollisuudet kehittyvät niin huimaa vauhtia, että vuonna 2024 jokaisen organisaation on osallistuttava kehitykseen, kunkin omalla tavallaan. Ilman yhteistä ymmärrystä, pohjaa sekä päämääriä tekoälyn hyödyntäminen voi helposti jäädä kuitenkin alkutekijöihinsä.
 • Kokeile. Digitaalisten palveluiden suunnittelun ja tuotannon 30-vuotisessa historiassa on ehtinyt syntyä alan yleisiä malleja mutta tekoälyn osalta niitä ei vielä juurikaan ole. Siksi kokeileminen onkin ainoa tapa päästä kiinni siitä miten tekoälyä voisi hyödyntää juuri teidän ympäristössä.
 • Unelmoi. Digitaalisten palveluiden tekoälyllistäminen on vielä aika lapsenkengissä. Nyt on hyvä aika miettiä miten palveluiden pitäisi toimia tulevaisuudessa sillä vuonna 2024 ainakin osa näistä unelmista voi tulla tekoälyavusteisesti totta.

Data ja analytiikka muutoksen silmässä

Tänä vuonna monella yrityksellä iski viimehetken paniikki kun Google Universal Analytics lakkasi keräämästä dataa. Siirtymä Google Analytics 4:seen takkuili huomattavasti. Samassa Looker Studio-raportit ovat saattaneet jäädä päivittämättä, ja kaiken kukkuraksi Googlen analytiikkatuotteisiin liittyvä keskustelu datankäsittelyn laittomuudesta aiheutti monelle ylimääräistä stressiä. Tästä johtuen monessa organisaatiossa herättiin uudestaan kysymyksiin kuten; mitä dataa keräämme, minne ja miksi.

Ensi vuonna luvassa on lisää harmaita hiuksia, nimittäin: saatavilla olevan datan määrä tulee pienenemään entisestään. Miksi näin? Suomen käytetyin selain Google Chrome tulee ensi vuodesta lähtien estämään kolmansien osapuolten evästeiden tallentamisen. Tämän lisäksi käyttäjät tulevat enenevässä määrin itse estämään evästeiden käyttöä, ja käyttämään selaimia ja lisäosia, jotka estävät evästebannereita ja mainoksia. Tähän on kuitenkin mahdollista varautua.

Mitä tehdä vuonna 2024 datan ja analytiikan suhteen:

 • Tarkista, minkälaisia evästeitä sivusto tallentaa. Selvitä kuinka iso osa näistä on kolmannen osapuolen evästeitä, niin pystyt varautumaan niiden häviämiseen. Selvitä myös onko palveluntarjoajalla mahdollista päivittää evästeitään ensimmäisen osapuolen evästeiksi vai pitääkö palveluntarjoajaa vaihtaa.
 • Kunnioita käyttäjää ja tee evästeiden hyväksynnästä käyttäjäystävällistä ja helppoa. Ei riitä, että sivustolla on vaihtoehtona “hyväksy”-nappi ja että “vain välttämättömät evästeet”-nappi on piilotettu monen klikin taakse.
 • Peilaa web-analytiikan dataa muissa järjestelmissä olevaan dataan, kuten esim. CRM- tai myyntidataan. Jos haluat hyödyntää verkkodataa, on siirryttävä katsomaan sitä useammasta kulmasta yhtä aikaa.
 • Harkitse server-side-analytiikkaan siirtymistä tai evästeettömän analytiikkatyökalun lisäämistä osaksi työkalupalettia. Server side-analytiikassa data siirtyy käyttäjän selaimelta yrityksen omalle serverille, sen sijaan että se menisi suoraan kolmannelle osapuolelle, niin kuin se on perinteisesti mennyt. Tämä luo datan hallinnointiin ylimääräisen turvaverkon, ja dataa pystytään anonymisoimaan paremmin. Evästeettömät analytiikkatyökalut ovat myös hyviä tukemaan sivustodataa, näistä esimerkkeinä Plausible Analytics tai Piwik Pro.

Ryhtiä tietoturvaan

Kun maailman kaikki tieto on yhä enemmän digitaalista, tietoturvan merkitys kasvaa. Tietoturvariskit ovat kasvaneet viimeisinä vuosina ja esimerkiksi maailmanpolittisten tilanteiden vuoksi suomalaisen yrityksen tai organisaation on entistä todennäköisempää joutua joko palvelunestohyökkäyksen tai kalasteluyritysten kohteeksi. AI:n kehitys myös vauhdittaa ja automatisoi verkkorikollisuuden toimintaa.

Toisaalta, pilviympäristöön siirtymisen myötä monen organisaation perustason suojaus on parantunut, koska ne ovat ympäristöjä, joiden olemassaolo perustuu vahvaan tietoturvaan. Siinä missä ennen yritysten omien servereiden tietoturva oli niitä hallinnoivien tahojen käsissä ja pienikin haavoittuvuus saattoi koitua kohtaloksi, pilvialustoilla tietoturvaa hallinnoidaan keskitetysti ja ennakoivasti. Pelkkä pilviympäristö ei vielä ratkaise kaikkia tietoturvahaasteita, vaan olisikin hyvä ottaa huomioon organisaation kokonaisvaltainen tietoturvavarmuus, eli kuinka hyvin organisaatio pystyy ennakoimaan, ehkäisemään ja vastaamaan jatkuvasti muuttuviin verkkouhkiin.

Mitä tehdä vuonna 2024 tietoturvan suhteen:

 • Päivitä digitaalisen palvelun ylläpitoympäristö tälle vuosikymmenelle. Moderni, pilvipohjainen ylläpitoympäristö tarjoaa valtavan määrän järkevän hintaisia ratkaisuja palvelujen tietoturvan kehittämiseen ja ylläpitoon. Esimerkiksi Google Cloud Platformin ratkaisut kehittyvät jatkuvasti vastaamaan nykyhetken verkkoympäristön tarpeisiin.
 • Käy läpi digitaalisen palvelusi tila vähintään vuosittain. Teknologia kehittyy koko ajan ja muutaman vuoden vanha ratkaisu voi olla jo tilassa missä sen ylläpitoon ei löydy parasta mahdollista tietoturvallista ratkaisua. Jatkuva ja ennakoiva jatkokehitys on yksi parhaista tietoturvateoista.
 • Pidä huoli, että organisaatioltanne löytyy yhdessä sovitut prosessit tietoturvalliseen toimintaan ja että henkilöstö on niistä ajan tasalla. Näin voidaan välttyä kalasteluyrityksiin lankeamisilta. Ihminen on edelleen heikoin lenkki, mitä tulee tietoturvaan. Myös tietojen manuaalinen siirtely altistaa tietosuojariskeille ja ihmisten aiheuttamille virheille, ja luo tarpeettomia haavoittuvuuksia. Esimerkiksi automatisoimalla tiedonsiirtoa ja -käsittelyä voidaan välttyä isoiltakin riskeiltä.
 • Hyödynnä tekoälyä: Tietoturvan seurannassa syntyy paljon dataa, jonka analysoinnissa voidaan hyödyntää AI:ta. Tekoälyn hyödyntäminen verkkopalveluiden tietoturvan kehittämisessä on vielä alkuvaiheessa, mutta sillä on potentiaalia merkittävästi parantaa verkkopalveluiden turvallisuutta. Tekoäly voi auttaa mm. tietoliikenteen seurannassa ja analysoinnissa kun pyritään havaitsemaan epäilyttävää toimintaa, haavoittuvuuksien mallinnuksessa ja ennakoinnissa, sekä tietoturvaan liittyvissä automatisoinneissa.

 

Kaipaatko sparrausapua digikehityksen suunnitteluun ja selkeitä askelmerkkejä vuodelle 2024? Laita meille viestiä niin sovitaan yhteinen sparraushetki!

Varaa sparraushetki

Kuvaa organisaatiosi tilannetta ja tarpeita – me olemme yhteyksissä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Tietosuojaseloste*