Teknologia

Tietoa saavutettavuusselosteesta

Hion

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (9 §) mukaan palvelun tarjoajan täytyy ylläpitää sivuillaan saavutettavuusselostetta. Näin ollen jokaisen organisaation, jota saavutettavuusvaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivusto- ja mobiilisovelluskohtainen saavutettavuusseloste ja laitettava se verkkosivuilleen.

Mikä on saavutettavuusseloste

Kiteytettynä saavutettavuusseloste kertoo käyttäjälle palvelun saavutettavuudesta. Esimerkiksi vammainen palvelun käyttäjä saa tietoa siitä, mitkä palvelut tai sen osat eivät ole saavutettavia. Näin säästyy aikaa, kun tietää heti, että on soitettava tai lähetettävä sähköpostia tarvittavan tiedon saamiseksi.

Saavutettavuusseloste on siis dokumentti, jossa kuvataan verkkopalvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Mitä tietoja saavutettavuusselosteessa tulee olla?

EU-komission säädöksessä on määritelty saavutettavuusselosteen pakolliset tiedot, jotka ovat:

  • Miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaatimuksia?
  • Mitkä verkkosivuston tai sovelluksen sisällöt/osat eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miksi?
  • Milloin seloste on laadittu ja päivitetty, ja perustuvatko selosteen tiedot itsearvioon vai ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon?
  • Miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta ja mikä taho vastaa organisaatiossa saavutettavuuspalautteiden käsittelystä?
  • Yhteystieto, johon voi lähettää saavutettavuuspalautetta. Selosteessa on myös oltava valvontaviranomaisen yhteystiedot, johon käyttäjä voi tehdä saavutettavuuskantelun tai -selvityspyynnön.

Mitä ennen saavutettavuusselostetta?

Jotta saavutettavuusseloste voidaan laatia on oltava jonkinlainen käsitys palvelun nykyisestä saavutettavuuden tasosta. Tässä voi käyttää apuna selaintyökaluja kuten:

On kuitenkin huomioitavaa, että automaattiset työkalut löytävät tyypillisesti korkeintaan puolet sivuston saavutettavuusongelmista, joten myös manuaalista läpikäyntiä tarvitaan. Sisällön saavutettavuutta voi arvioida esimerkiksi suhteessa aiemmin julkaisemiimme vinkkeihin esteettömän sisällön tuottamisesta verkkosivuille -blogiartikkelistamme.

Mikäli palveluidesi saavutettavuuden tilaa ei ole vielä arvioitu, tutustu saavutettavuuspalveluumme.

Näin voit laatia saavutettavuusselosteen itse

Jos digitaaliset palvelunne on jo auditoitu, mutta saavutettavuusseloste puuttuu, tutustu Siteimproven saavutettavuusselosteen generaattoriin. Generaattorilla voit luoda saavutettavuusselosteen nopeasti ja helposti, ja näyttää näin sivustosi vierailijoille, että saavutettavuus on sinulle tärkeää.

Tutustu myös AVI:n saavutettavuusseloste -työkaluun. Poiketen Siteimproven työkalusta AVI:n työkalussa saa lisäksi uniikin linkin, jonka kautta voit palata muokkaamaan selostetta tai lähettää sen jollekin muulle täydennettäväksi.

Lisää tietämystäsi ja tutustu WCAG-kriteereihin

Saavutettavuusselosteen laatiminen ja ylläpito eivät vaadi edistynyttä tietoteknistä osaamista. Selosteen laatijan on kuitenkin tunnettava verkkosisällön saavutettavuusohjeet eli WCAG – Web Content Accessibility Guidelines. Selostetta laadittaessa on osattava verrata omaa sivustoaan tai palveluaan juuri WCAG 2.1 -kriteereihin. Myös erilaiset verkkosisältöjen saavutettavuutta arvioivat työkalut perustavat arvionsa näihin kriteereihin (lisätietoja WCAG -kriteereistä).