Kulttuuri

Oppimiskulttuurimme kannustaa työntekijöitämme itsensä kehittämiseen

Hion

Kokeileva kulttuuri on meillä uuden opetteluun ja kokeilemiseen rohkaisemista. Itsensä kouluttaminen ja tiedon muille jakaminen kehittää ammattitaitoa sekä lisää työn mielekkyyttä. Kulttuuria tukemaan olemme luoneet erilaisia työkaluja ja kannustimia joista kerromme tässä artikkelissa nyt tarkemmin.

Kehittyminen kokeilevan kulttuurin avulla

NLP:n (neuro linguistic programming) uskomuksen mukaisesti ei ole tärkeää, miksi jokin toimii, vaan kokeileminen. Jos juttu toimii, jatketaan ja parannetaan – jos homma ei toimi, kokeillaan jotain muuta.

Uusien tapojen ja ideoiden jalkautumisessa peräänkuulutamme kokeilevaa kulttuuria ja meillä testataankin uusia asioita nopeasti. Tätä menetelmää käytetään meillä niin tiimi- kuin yksilötasolla, ja kuuntelemme mielellämme myös asiakkailtamme tulevia ideoita. Olemme avoimia, kokeilevia ja kokemuksista oppivia, eikä uuden asian tarvitse olla kokeiluvaiheessa loppuun hiottu ja muutoksen ns. kiveen hakattu – tämä madaltaa huomattavasti uusien asioiden käyttöön ottamista ja omaksumista.

Meillä kouluttautuminen tapahtuu ihan jokaisen omien voimavarojen ja halujen mukaan. Kukin voi etsiä itse tai miettiä yhdessä oman tiimin, Senior Devaajien tai HR:n kanssa itselleen ja työkavereille sopivia kursseja ja koulutuksia. Ja jos uudet haasteet esim. erilaisissa projekteissa ja työtehtävissä yrityksen sisällä kiinnostavat, meillä opastetaan ja rohkaistaan työntekijöitämme kokeilemaan ja opettelemaan uusia asioita.

Hionin työkaluja ja kannustimia osaamisen kehittämiseen

Viime vuosina olemme käyneet muun muassa eri sertifiointi- ja tietosuojakoulutuksia, suorittaneet työn ohessa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja osallistuneet erilaisiin seminaareihin, tapahtumiin ja webinaareihin.

Jotta itsensä kehittäminen työn ohella on mahdollista, työntekijöillämme on käytössään seuraavat työkalut ja kannustimet:

  • Koulutusbudjettimme – 1000 € vuosittain per työntekijä.
  • Opiskelu sisältyy työaikaan – Niin kauan kun opiskelu ei vaikuta liiaksi työntekoon ja antaa jotain uutta työskentelyyn ja nykyiseen työnkuvaan, sen voi sisällyttää työaikaan.
  • Avoin ja välitön keskustelukulttuuri – Eri koulutus- ja kehittämisideoita voi heittää matalalla kynnyksellä päivittäisissä Slack-keskusteluissa.
  • Kyselyt ja palautteet – Teemme vuosittain henkilöstölle eri aiheisia kyselyitä, joiden avulla saamme palautetta eri osa-alueiden kehitys- ja lisäkoulutustarpeista. Myös asiakkailta projektien aikana ja niiden jälkeen saatu palaute on tärkeä osa kehittymistarpeiden kartoituksessa.
  • Yhteiset koulutukset – Työntekijämme järjestävät erilaisia sisäisiä koulutuksia ja ajoittain osallistumme myös ulkopuolisten tahojen koulutuksiin.
  • Tiimipalaverit ja koodikahvit – Tiimimme käyvät viikoittain läpi mitä projekteissa ja tiimissä on tullut uutta ja samalla jaamme tietoa työntekijöidemme kesken. Tällä tavoin harjaantuvat myös tiimityötaidot ja tiimien itseohjautuvuus (yhteisöohjautuvuus). Meillä tiimit ovat luoneet myös omia yhteisiä käytänteitä, kuten koodikahvit, jossa voi jakaa omaa tietotaitoa ja työkavereilla on mahdollisuus kysellä ja antaa vinkkejä.
  • Joustavasti omaan tahtiin – Meillä voi opiskella joustavasti omien aikataulujen mukaisesti, sillä pidetyt koulutukset ja koulutusmateriaalit ovat tilaisuuksien jälkeen vapaasti katsottavissa omassa tietopankissamme, Handbookissa.
  • Työterveys – Myös työterveys osallistuu meillä vahvasti työntekijöiden kouluttamiseen mm. työergonomiaan ja työskentelytapoihin ja -käytänteisiin liittyen.
  • Tapahtumat – Kerran kuukaudessa meillä järjestetään DevFriday, jolloin kaikilla on mahdollisuus opetella uusia tekniikoita ja osallistua uusien toimintatapojen kehittämiseen. Silloin keskitymme yrityksen sisäisiin projekteihin ja juttuihin, jotka kehittävät työntekijöidemme taitoja. Myös vuosittain järjestämämme Office Abroad-matka keskittyy puhtaasti firman sisäisten toimintatapojen ja työkalujen kehittämiseen.

Kannustamme opiskelemaan myös vapaa-ajalla

Aina koulutukset eivät sisälly suoranaisesti työntekoon vaan tarjoamme työntekijöillemme ajoittain myös muuta hyödyllistä koulutusta. Tänä talvena järjestimme kaikille mahdollisuuden osallistua Nordnetin sijoituskurssille, jonka sisältö räätälöitiin työntekijöidemme toiveiden mukaiseksi.

Tulevaisuuden kehityskohteena on rakentaa selkeät osaamispolut jotka pohjautuvat yrityksemme tekeillä olevaan strategiaan. Tähän tulemme vahvasti osallistamaan asiantuntijoitamme, jotta oppimispolut ovat varmasti hyödyllisiä ja mielekkäitä.

Kiinnostaisiko sinua kehittää omaa osaamistasi? Palautteen perusteella WordPress -tiimiimme uusien jäsenten osaaminen kehittyy huimasti heti työsuhteen alusta alkaen. Tsekkaa avoimet työpaikkamme täältä ja hae!