Uutiset

Geniemin toimarina työskentelee määrätietoinen ja puhelias joukkuepelaaja

Hion

Kun Ville maanantaiaamuna astuu toimistolle muutaman tunnin junamatkan jälkeen, hän tervehtii työkavereitaan reippaalla ja iloisella fiiliksellä. Moni on pistänyt merkille sen, että hän aloittaa usein keskustelun kuin keskustelun aivan muista kuin työasioista. Jonain aamuna jutellaan viikonlopun tapahtumista – jotkut tapaamiset alkaa perheen kuulumisilla. Työ ei identifioi häntä, vaan elämän eri osa-alueet yhdessä tekevät hänestä Villen. Tässä blogitekstissä kerromme, kuka on meidän toimari ja miten hän näkee yhteisömme.

Espoossa asuva toimarimme Ville Särmälä kuvailee itseään urheiluhulluksi uusioperheen isäksi, joka haluaa olla avuksi, ja joka ammentaa paljolti urheilumaailman tiimipelaamisen mentaliteetista myös johtamistyylissään. Pallo- ja joukkuepelit ovat tärkeä osa Villen elämää, ja hänen esityksissään Geniemillä onkin jo monesti nähty jalkapalloon ja tiimipelaamiseen liittyviä vertailuja.

Haluan, että meillä pelataan joukkueena, ei yksilösuorittajina – ollaan ylpeitä joukkueesta ja pelipaidassa lukevasta joukkueen nimestä – ei omasta nimestä pelipaidan selässä.

Ville Särmälä, CEO, Geniem Oy

Ville kuvailee itseään empaattiseksi, energiseksi ja määrätietoiseksi persoonaksi. Hän on työskennellyt vuosituhannen vaihteesta saakka IT-alalla ja nauttii liiketoiminnallisista työtehtävistä, joissa työskennellään muiden ihmisten kanssa – osana tiimiä, joukkuetta ja yritystä.

“Työelämässä haluan hyödyntää omia vahvuuksiani, jotka liittyvät vahvasti liiketoimintaan ja sen kasvattamiseen sekä myyntiin ja asiakkuuksiin. Vahvuuksieni avulla haluan osaltani myös auttaa tiimiämme kehittämään näitä osa-alueita. Haluan myös auttaa yksilöitä kehittymään paremmaksi työssään – kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.”

Villelle on ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset luottavat itseensä, ottavat vastuuta sekä tekevät asiat hyvin ja kunnolla. Hän painottaa, että kun asiat tehdään kunnolla ja luotetaan omaan asiantuntijuuteen, niin se vie koko yritystä eteenpäin – tämä auttaa niin tiimiä kuin yksilöäkin onnistumaan.

“Turhalta ja tylsältä tuntuvat työtehtävät on myös tehtävä hyvin. Jos niitä ei tee kunnolla, se vaikeuttaa muiden työtä.”, Ville toteaa.

Saari Partners Oy saattoi Villen ja Geniemin saman pöydän ääreen

Geniemin nykyisellä pääomistalla Saari Partnersilla on vahva tahtotila kasvattaa Geniemin liiketoimintaa. Villelle entuudestaan tutut Saari Partnersin jäsenet Ben Wrede ja Mikael Lönnroth avasivat keskustelun mahdollisuudesta hypätä toimarin saappaisiin.

Saari Partnersin Benin, Mikaelin, Mian ja Pirjon arvomaailma sekä ihmisläheinen toimintatapa olivat Villelle jo entuudestaan tutut. Tämä yhdistettynä Geniemin toisen perustajan Tuomas Kumpulan kanssa käytyihin keskusteluihin Geniemin kulttuurista ja tavasta tehdä töitä saivat Villen innostumaan Geniemistä. Kun keskusteluissa päästiin pintaa syvemmälle, Ville innostui entisestään Geniemin yhdessä tekemisen kulttuurista ja erilaisuuden hyväksymisestä. Lisäksi Villeä kiehtoi myös se, että kyseessä on selkeästi pienempi yritys, missä hän on ennen työskennellyt.

“Olen kovin tyytyväinen ja innoissani nyt, kun olen päässyt jo parin kuukauden ajan tutustumaan Geniemin toimintaan ja ihmisiin.”, Ville toteaa.

Ihmisten lämmin vastaanotto ja innostunut osallistuminen yhteisten asioiden kehittämiseen ovat ylittäneet odotukseni

Ville Särmälä, CEO, Geniem Oy

Ville kokee, että Geniemin toimintaa on helppo lähteä kehittämään, kun geniemiläiset osallistuvat siihen aktiivisesti ja uusien toimintatapojen vastaanotto tapahtuu positiivisessa hengessä.

“Näen paljon hyvää Geniemin toimintatavoissa jo nyt. Toisaalta olen huomannut myös seikkoja, jotka vaativat kehittämistä, jotta saavutamme liiketoiminnallemme asettamamme tavoitteet.”, toteaa Ville.

Ville listasi Geniemin kolme kehittämiskohdetta

  • Toimintamallit: Toimintamalleja on hyvä kehittää hieman yritysmäisempään muotoon, jotta kasvu on helpompaa. Hän on ollut joissain kohdin yllättynyt siitä, että jotkut asiat eivät ole niin strukturoitua kun mihin on itse tottunut.
  • Työnkuvat: Työnkuvat, yksilöroolit, vastuut ja velvollisuudet on hyvä kirkastaa. On tärkeää, että ihmiset voivat tehdä asioita, joista nauttivat, ja joissa ovat hyviä. Toisaalta on hyvä, että kukin tietää myös omat kehityskohteensa.
  • Geniemin tunnettuus: Meidän pitäisi olla proaktiivisia niin nykyasiakkaita kuin uusia mahdollisia asiakkuuksiakin kohtaan.

Lisäksi Ville listasi myös Geniemin vahvuudet:

  • Ihmiset – ihmiset ovat avoimia uusille asioille ja ihmisille. Meillä työskentelee todella ammattitaitoisia ja hienoja ihmisiä.
  • Kulttuuri – Avoin, välitön ja rento kulttuuri, jossa arvostetaan erilaisuutta, ja jossa jokainen haluaa osallistua koko firman kehittämiseen. On ollut hieno huomata, että geniemiläisillä on positiivinen suhtautuminen asioihin, ja että he myös avoimesti uskaltavat kyseenalaistaa asioita.
  • Paikkariippumaton työ – Ville näkee ehdottomana voimavarana sen, että työtä on tehty paikkariippumattomasti jo 2000-luvun alusta alkaen. “Se luo hienoja mahdollisuuksia työntekijöille ja mahdollistaa myös vahvaa liiketoiminnan kasvua, kun emme ole sidottuna yhteen paikkakuntaan.”, kiteyttää Ville.

Pukukopissa voimme olla hyvin erilaisia ja tulla hyvin eri taustoilla pelaamaan. Kun peliin tullaan ja tuomari puhaltaa pilliin, meillä on yhteinen päämäärä ja kaikki tekee parhaansa omalla tontilla ja omalla roolilla, jotta peli onnistuisi hyvin.

Ville Särmälä, CEO, Geniem Oy

Ville ei näe, että hänen omat henkilökohtaiset tavoitteensa eroavat Geniemin tavoitteista. Hän haluaa osaltaan varmistaa, että tarjoamme niin nykyisille kuin uusille työntekijöille hyvän työkulttuurin ja -yhteisön. Lisäksi hän haluaa huolehtia siitä, että kun teemme töitä asiakkaillemme, olemme heidän ehdoton ykkösvalintansa. Ville pitää tärkeänä sitä, että asiakkaat ja koko työyhteisö ovat ylpeitä Geniemistä sekä siitä, mitä saamme aikaan. Kolmanneksi hän painottaa työn ja vapaa-ajan tasapainon tärkeyttä. Kasvua ei revitä kenenkään selkänahasta.

Kun laittaa kaikkensa peliin se ei tarkoita sitä, että työssä tarvitsee olla kokoajan kiinni ja saavutettavissa

Ville Särmälä, CEO, Geniem Oy

Osallistamalla ja avoimella viestinnällä saamme aikaan hyvää muutosta joka tukee kasvua

Ville odottaa sitä, että hän pääsee näkemään ihmisten kasvua ja sitä, että hän osaltaan myös pääsee mahdollistamaan sitä. Toisaalta häntä jännittää se, kun valintoja tehdään, niin ovatko valinnat oikeita.

“Osataanko Geniemillä suunnata katseet riittävällä tasolla eteenpäin, eikä niinkään taaksepäin.”, pohtii Ville ja jatkaa “Uskon Geniemin tulevaisuuteen, sillä yrityksen perusta on rakennettu hyvin.”,

Villelle on tärkeää osallistaminen. Asioista pitää puhua avoimesti ja kertoa, miksi muutoksia tehdään. Toisaalta on myös tärkeää saada geniemiläiset mukaan muutosten suunnitteluun ja jalkauttamiseen. Yhteisöllisesti mukana oleminen ja avoin viestintä ovat perusedellytykset muutokselle. Suunnan pitää olla erittäin kirkas ja sen eteen tehdäänkin jo töitä. Villellä on luja usko Geniemin vahvaan tulevaisuuteen ja kasvutarinaan.“Tuomas ja Hannu Kumpula ovat tehneet hienoa työtä ja luoneet hyvän perustan tulevalle kasvumatkalle. Lämmin kiitos siitä heille.”, iloitsee Ville.