Teknologia

Miksi mobiilisovellus yritykselle ja mitä hyötyä siitä on?

Hion

Monilla yrityksillä on käytössään tai suunnitelmissaan talon sisäisiä mobiilisovelluksia, jotka poistavat muun muassa rutiininomaisten tehtävien tarvetta tai helpottavat sisäistä viestintää. Yritysten sisäisten sovellusten tapauksissa hyöty on paljon helpompi osoittaa, koska käyttötapaus on niin rajattu ja siten hyöty on vaivattomammin käännettävissä numeroiksi esimerkiksi säästettyjen työtuntien avulla. Pitäydytään tämän artikkelin osalta kuitenkin enemmän potentiaalisille asiakkaille tai yksityiskäyttäjille suunnatuissa sovelluksissa, joiden hyötynäkökulma on usein vaikeammin perusteltavissa.

Mobiilisovelluksen hyötyjen määrittäminen

Asiakkaille suunnatuissa sovelluksissa hyödyn määrittäminen voi olla huomattavasti hankalampaa ja armottomampaa kuin sisäiseen käyttöön tarkotetuissa sovelluksissa. Kun lähdette suunnittelemaan sovellusta asiakaskäyttöön, kyselkää tulevien loppukäyttäjien tarpeita ja käykää läpi seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on sovelluksen tarkoitus?
 • Miten se parantaa olemassa olevaa palvelukokemustanne ja tarjoaako se jotain sellaista mitä asiakkaanne/käyttäjänne oikeasti kaipaavat?
 • Onko sovelluksen ylläpitoon aikaa? (Sovellukset kuten verkkosivutkin vaativat suunnittelua ja seurantaa, jotta ne pysyvät relevanttina ja mielenkiintoisena käyttäjälle.)
 • Mitkä ovat yrityksenne tarpeet?
 • Voidaanko sovelluksen avulla parantaa yleisen palvelunne käyttökokemusta?
 • Kuinka suosittu sovelluksemme voisi olla? (Sovelluksen suosio riippuu puhtaasti käyttäjäkunnastanne, liiketoimintamallistanne ja kehityksen suunnitelmallisuudesta. Suoraa vastausta ei ole ilman hallittua kokeilua.)

Kun yrityksessä vielä ollaan hypoteettisella tasolla sovelluksen hankinnan kanssa, kannattaa kysyä mielipidettä ammattilaisilta, jotka voivat kertoa nopeasti, onko teille sovelluksesta mahdollisesti jotain hyötyä.

Monet ohjelmistoyritykset tarjoavat pelkkien sovellustoteutuksien lisäksi erinomaista suunnittelupalvelua, jolla saadaan nopeasti rajattua teille tehokkain ratkaisu edetä. Onko mobiilisovellus sellainen vai onko parempi aloittaa palveluiden uudistaminen ensin jostain muualta? Ei kannata turhaan tehdä hyppyä tuntemattomaan, vaan selvittää asiantuntijoiden kanssa mikä olisi yrityksesi tilanteeseen sopiva ratkaisu. Meillä tuollaiseen tarpeeseen vastaa Hion Ignite -palvelu, jolla saat vietyä nopealla rypistyksellä bisnesideasi toteutettavaan muotoon tai konseptoitua ratkaisun tiettyyn liiketoimintaasi hidastavaan ongelmaan.

Mobiilisovelluksen hyödyt yritykselle ja käyttäjille

Yleisesti Suomessa ja muuallakin maailmassa ollaan sitä mieltä, että asiakaskokemus on avaintekijä luomaan asiakasuskollisuutta ja -pysyvyyttä. Markkinointiviestien hukkuminen massaan esimerkiksi sähköpostissa ja muualla verkossa on asia, johon monet yritykset toivoisivat ratkaisuja. Asiakkaankin näkökulmasta tiettyyn yritykseen ja sen tarjontaan keskittyminen on haastavaa, kun esimerkiksi sähköpostin Tarjoukset-laatikko täyttyy useiden eri toimialojen yritysten kampanjoista, uutiskirjeistä ja muista ostamaan kehoittavista viesteistä.

Näkisimme, että mobiilisovellus on parhaimmillaan ratkaisu kohdennettuun markkinointiin, asiakkaan sitouttamiseen ja sekä yritystä, että asiakasta hyödyttävän asiakaspalautteen keräämiseen. Hyviä esimerkkejä mobiilisovelluksen hyödyistä sekä yritykselle (mutta myös käyttäjälle):

 • Kohdennettujen etujen/tarjousten tarjoaminen
 • Helppo kanava jakaa tietoa tuotteista ja palveluista
 • Helppo kanava jakaa käyttäjälle ilmaista ja hyödyllistä tietoa, joka voi johtaa maksullisiin tarjouksiin
 • Välittömän asiakaspalvelun ja palautekanavan tarjoaminen
 • Käytön ”seuranta”, jolla aktiivisimpien käyttäjien palkitseminen on esimerkkinä mahdollista
 • Henkilökohtaisempi käyttäjäkokemus kummankin osapuolen näkymästä
 • Miellyttävän, nopean ja selkeän palvelukokemuksen tarjoaminen rajatussa ympäristössä
 • Esimerkiksi normaalisti verkkosivujen kirjautumisen takana olevien palveluiden eriyttäminen helposti saatavilla olevaksi erilliseen asiakassovellukseen

Suurin osa yllä mainituista vahvistaa asiakassuhteita ja laadukkaasti toteutettuna luo myös lojaliteettia yrityksen brändiä/yritystä kohtaan.

Mobiilisovelluksen tärkein ominaisuus

Yrityksen kannalta tärkein ominaisuus mobiilisovelluksessa on kuitenkin asiakaskäyttäytymisen seuranta kohderyhmien yms. osalta. Mitä enemmän tiedetään asiakkaiden käyttäytymisestä, sitä paremmin ja kohdennetummin heitä voidaan ohjata mobiilisovelluksen avulla. Sekin on tosin mahdollista vain, jos sovelluksen toteutus on laadukas ja käyttäjälle oikeasti hyödyllinen. Jos suunnitellulla sovelluksella ei ole selkeää ongelmaa tai käyttötapausta, jonka se tulee ratkaisemaan tai helpottamaan, niin sovelluksen olemassaolo on heti lähdöstä vähintäänkin kyseenalainen.

Pelkkä “nyt me tarvitaan appis” on huono tapa lähteä liikkeelle ja merkki siitä, ettei kukaan halua oikeasti käyttää aikaa sovelluksen suunnitteluun nyt eikä jatkossa. Kuvitellaan pelkän teknisen ratkaisun tuovan jonkinlaisen autuaan pelastuksen ilman että omaa bisnesmallia joudutaan tarkastelemaan yhtään kriittisemmin. 🙂 Tämä on helpoin tie lähteä heti ensimmäisestä risteyksestä väärään suuntaan, jonka jälkiä muistellaan johtoryhmässä vielä vuosienkin päästä. Kampaviinerille jää helposti ikävä sivumaku, kun rahaa palaa turhaan liian kevyesti tehtyjen päätösten takia. Voi jopa jäädä se kuva, että “sovellus ei ollut meille oikea tie”, vaikka todellisuudessa kyse oli vain huonosta suunnittelusta ja väärin tulkitusta käyttäjätarpeesta.

Rakenna mobiilisovellusta pala kerrallaan ja analysoi tuloksia

Hyvä bisnessuunnittelu ja potentiaalisten käyttäjien kuunteleminen on tärkeimpiä asioita alkuperäistä määrittelyä tehtäessä, jotta kustannukset eivät turhaan räjähdä heti alkumetreistä. Askel kerrallaan tehtävä kehitys, jossa toimittaja toteuttaa sovellusta muutama toiminnallisuus kerrallaan, on tilaajalle helpoin tapa edetä ison kokonaisuuden kanssa. Pieni kustannuserä kerrallaan mentäessä tilaaja saa mielenrauhaa ja kokonaisuuden seuraaminenkin on helpompaa. Se supistaa myös käyttäjien käyttäytymisestä saatavan datan laajuutta ja keventää näin ollen tulosten analysoimista.

Esimerkki asiakasyhteistyöstämme ja tilanteesta, jossa organisaation ulkoiseen käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus oli päättäjillä vasta karkealla ideatasolla ja valikoiduimme sovelluksen kehityskumppaniksi nopeiden kokeilujen kautta, on yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa. Tampereen kanssa lähdimme innovaatiokumppanuuteen kesällä 2018 ja ensimmäinen versio Tampere.Finland-mobiilisovelluksesta näki päivän valon helmikuussa 2019 pitäen sisällään tapahtumat, julkisen liikenteen reitit ja Tampere Tunnetuksi -passin. Ensimmäinen versio oli vasta pohja kehittyvälle sovellukselle ja tähän päivään mennessä uusina toiminnallisuuksina sovellukseen on tuotu esimerkiksi digitaalinen kirjastokortti, joka lisää merkittävästi sovelluksen arvoa kaupunkilaisten arjessa.

Yksi tärkeimmistä asioista mobiilisovelluksessa on sen käytöstä saatava data. Datan täytyy olla sellaista, että sillä oikeutetaan myös sovelluksen olemassaolo ja pysytään kartalla suunnasta mihin jatkokehitystä pitää viedä. Esimerkiksi Tampereen kaupungin sovelluksessa kerättävästä datasta ja sen pohjalta tehtävistä kehityksistä hyötyvät sekä päättäjät, että sovelluksen käyttäjät eli kaupunkilaiset ja turistit. Mutta jotta tämä kirjoitus pysyy inhimillisessä mitassa, jatkamme seuraavassa mobiilisovellusaiheisessa artikkelissamme datan analysoinnista. Miten sitä voidaan hyödyntää varmistamaan, että tehdään oikeita asioita mobiilisovelluksen suhteen? Mobiilisovelluksen tavoitteet ja niitä tukeva analytiikka -artikkeliin tästä.