“Löydä digitalisaation keskeltä ihmiset” – Haastattelussa hallituksemme PJ Mia Sirkiä

Hion

Syksyn startatessa otimme hallituksemme puheenjohtajan Mia Sirkiän haastatteluun ja kyselimme niin taloustilanteesta kuin tulevaisuuden megatrendeistäkin.

Mia toimii Saari Partners-pääomasijoitusyhtiön toimitusjohtajana, ja on uransa aikana kerännyt kokemusta johdon konsultoinnista myyntiin ja markkinointiin, Nokialta mainostoimistoon ja sieltä hallitusammattilaiseksi. Katsotaan mitä Mialla on mielen päällä!

Moi Mia! Miten on syksy lähtenyt liikkeelle?

Vaikka kesäihminen olenkin, niin syksyssä on kivaa inspiraatiota. Porukka palaa lomilta levänneinä ja tuntuu että yrityksissä on paljon intoa tehdä asioita ja se on minusta aina kiva asia. Yleinen taloudellinen epävarmuus tosin vaikuttaa moniin yrityksiin ja kotitalouksiinkin tällä hetkellä, kun ei tarkkaan tiedetä mihin talous on menossa. Että sillä tavalla vaikea syksy varmaan tulossa.

Kuvaile Saari Partnersin tärkeimpiä teesejä – mikä erottaa teidät muista?

Meillä on erilainen tausta verrattuna muihin toimijoihin. Rahoituskonsulttitaustan sijaan meidän kaikilla partnereilla on operatiivinen tausta. Tämän kautta me tiedetään mitä yritysten arki on ja pystytään tuomaan erilaista näkemystä, tukea ja apua kehitysprojekteihin. Olen itse tehnyt paljon brändityötä, markkinointia, myyntiä ja kollegani on vetänyt digitalisaatioprojekteja, eli ei olla vaan Powerpoint-tasolla, vaan ollaan kaikki tehty näitä asioita myös itse.

Miltä syksyn taloustilanne näyttää Suomen markkinassa?

En halua antaa mitään ennusteita, koska kukaan ei tiedä tarkalleen mihin ollaan menossa. Epävarmuus, korkojen nousu, inflaatio ja geopoliittiset asiat vaikuttavat. Samaan aikaan digitalisaatioasioissa olisi silti mentävä eteenpäin, ja uskonkin, että ne yritykset, jotka investoivat digitalisaatioon ovat niitä jotka pärjäävät tulevaisuudessa. Jos kaikki investoinnit laitetaan kiinni – erityisesti teknologisen osaamisen kehittämisen osalta – niin ollaan aika ikävässä tilanteessa parin vuoden päästä. Ja myynnillistä osaamista tarvitaan myös paljon silloin kun ajat eivät ole helppoja.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät megatrendit, jotka yritysten tulee ottaa huomioon tulevaisuutta suunnitellessa?

Vastaukseni ei johdu siitä, että tämä haastattelu tulee Hionin blogiin, mutta digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen tulevat olemaan avainasemassa ja tulevat määrittelemään tulevaisuuden menestyjät. Teknologioita pitää ottaa käyttöön ja sitä kautta parantaa tehokkuutta, tarjottavaa palvelua tai tuotteita. Jos siitä kelkasta jää kokonaan pois, niin se ei ole menestysresepti kenellekään. Tottakai on muitakin asioita, kuten kestävyys, eli kaiken tekemisen pitää olla kestävällä pohjalla, ja tämän suhteen ei ole muita vaihtoehtoja tulevaisuudessa – mutta teknologian hyödyntämisellä voi vielä enemmän luoda kilpailuetua itselleen.

Vihreiden digipalvelujen kehitys ja ylipäänsä kestävä digitalisaatio on kirjattu Hionin strategiaan ja on tärkeässä roolissa toiminnassamme. Millainen rooli kestävyydellä on yritysten toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta?

Kestävyyteen panostaminen on aivan välttämätöntä tulevaisuudessa. Kestävyysasioiden hoitaminen tulee olemaan niin sanotusti “License to operate”, eli ilman sitä toiminta tulee olemaan lähes mahdotonta.

Mainitsit, että teknologian hyödyntäminen tulee olemaan avainasemassa yrityksillä. Miten yritykset voivat sitten valjastaa teknologian käyttöönsä rohkeasti?

Ymmärtämällä, että digitalisaatio on osa liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Eli ei tehdä vain digitalisaatioprojektia ja ajatella sitten, että se on nyt tehty, vaan ymmärretään että se on jatkuvaluontoista tekemistä. Välillä siihen voidaan panostaa enemmän ja välillä vähemmän, mutta tärkeää on hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassa ja ymmärtää se mindset. Yrityksellä menee palkkoihin ja toimitiloihin rahaa – ja samalla tavalla teknologia ja digitalisaatio tulisi nähdä pysyvänä kehitysalueena, johon pitää investoida ja jota pitää koko ajan johtaa. Mieti ensin mikä se on mitä te haluatte ja mistä teille on eniten hyötyä, äläkä mene trendien perässä. Mieluummin kannattaa käyttää aikaa siihen, että löytää sen oman strategian ja oikean kumppanin jonka kanssa asioita tehdään.

Mikä on tärkein oppi, jonka olet urasi varrelta kerännyt talteen?

Kaiken teknologian keskellä on hyvä muistaa, että me tehdään ihmisten kanssa töitä; tehdään ihmisille projekteja, ja asiakkaat ovat ihmisiä. Löydä digitalisaation keskeltä ihmiset ja heidän tarpeensa, ja se, miten asioita tehdään yhdessä. Panostetaan siihen, että määritellään mitä tehdään, ymmärretään asiakas ihmisenä, ja ymmärretään toisaalta organisaation tarpeet, jotta tehdään oikeita asioita – oli se sitten työn helpottamista tai asioiden tehostamista. Tätä ei voi ylikorostaa; ei mennä aina teknologia edellä, vaan mietitään mitä ollaan tekemässä ja ketä tämä palvelee.